četrtek, 05. junij 2014

Prva podelitev nazivov Simbioza šola

Ljubljana – Zavod Simbioza Genesis je petinpetdesetim, od sedeminsedemdesetih sodelujočih, osnovnim in srednjim šolam iz vse Slovenije prvič podelil nazive SIMBIOZA ŠOLA. Na slovesni podelitvi, ki je potekala 5. junija v prostorih Klasične škofijske gimnazije v Ljubljani, je bila vsem šolam, ki so v šolskem letu 2013/2014 pomagale graditi mrežo Simbioza šol izrečena iskrena zahvala. Slovesnost je s svojim nastopom polepšala sopranistka Anamarija Meglič.
Projekt Simbioza šola je zaživel v letu 2014. Povezuje številne osnovne in srednje šole po Sloveniji, ki uspešno prenašajo model brezplačnega prvega stika z računalnikom v trajnostno zgodbo. Cilj projekta je namreč mreža osnovnih in srednjih šol z nazivom Simbioza šola, ki s svojimi učenci vsaj dvakrat v šolskem letu izvedejo računalniške delavnice za starejše po vzoru vseslovenske akcije Simbioza v letih 2011, 2012 in 2013.Pri izvajanju teh delavnic je sodelovalo preko 800 starejših in več kot 700 prostovoljcev, ki so jim predajali svoje računalniško znanje. Opravljenih je bilo prek 1600 prostovoljskih ur. Ana Pleško, direktorica Zavoda Simbioza Genesis pravi: "Simbioza šola je tisti projekt, ki je najbolj čisto nadaljevanje zgodbe Simbioza. Omogoča povezovanje lokalne skupnosti, spodbujanje vrednot prostovoljstva, starejšim pa omogoča brezplačen prvi stik z računalnikom. Velika zahvala gre vsem Simbioza šolam, koordinatorjem na šoli in prostovoljcem - brez njih te zgodbe ne bi bilo. Iskreno smo veseli, da Simbioza povezuje in da s trajnostnimi zgodbami ostajamo v stiku." Barbara Baraga, vodja projekta, je zadovoljna in med drugim dejala: "Prav posebej smo ponosni, da smo s prenosom izvajanja delavnic na šole uspeli ustanoviti mrežo Simbioza šol, ki so akcijo Simbioza, kot jo poznate od prej, prenesle v trajnostno zgodbo. S tem smo omogočili kontinuirano izvajanje delavnic širom Slovenije in postavili temelje za mrežo, ki bo z medgeneracijskim sodelovanjem in prenosom znanja v prihodnosti povezovala čimveč mladih in starejših." O poučevanju računalništva in izkušnjah v Simbioza šoli sta Brarbara Iskra Šarec, prof. slovenščine in Janja Bolte, prof. matematike in računalništva iz Srednje medijske in grafične šole za portal seniorji.info povedali: