petek, 9. december 2016

Certifikat Družini prijazno podjetje podelili 24 podjetjem

Ekvilib inštitut, nosilec certifikata Družini prijazno podjetje, je podelil certifikate Družini prijazno podjetje 24 podjetjem, od tega je 6 podjetij prejelo osnovni, 18 pa polni certifikat. Do danes se je v projekt certificiranja priključilo že preko 250 slovenskih podjetij in organizacij. Ekvilib Inštitut certifikat Družini prijazno podjetje podeljuje skupaj z Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. Slovesna podelitvi je potekala v Kreativnem centru Poligon v Ljubljani.Podjetja generacije 2016, ki so prejela osnovne certifikate Družini prijazno podjetje, so Komunalno podjetje PTUJ d.d., PLIVA Ljubljana d.o.o., PRIZMA PONIKVE, posebni socialno varstveni zavod, Socialno varstveni zavod Taber, Varstveno delovni center Nova Gorica in Zdravstveni dom Radeče.Polne certifikate Družini prijazno podjetje pa so prejela naslednja podjetja in organizacije: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, DOM HMELINA, Dom za starejše občane, d.o.o., DOM STAREJŠIH IDILA d.o.o., Dom sv. Jožef, ELRAD International d.o.o., GEN energija d.o.o., HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Javno podjetje, Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Komunala Novo mesto d.o.o., LOTRIČ Meroslovje d.o.o., Makom trgovina d.o.o., MDM d.o.o., REGISTRATOR računovodski servis d.o.o., SPEKTER d.o.o., Splošna bolnišnica Izola, Termoelektrarna Brestanica d.o.o. in Združenje delodajalcev Slovenije.Posebne zahvale za širjenje kulture družini prijaznega podjetja v Sloveniji so prejela podjetja, ki so v postopek certificiranja vključena od leta 2009 dalje: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Kapitalska družba d.d., LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d. d. in Modra zavarovalnica, d.d..Obenem so zahvale za širjenje kulture družini prijaznega podjetja prejela podjetja, ki so v sistem certificiranja vključena od samega začetka, torej od leta 2007 dalje: AMPLEXOR Adriatic d.o.o., DRUŽINA d.o.o., ebm-papst Slovenija d.o.o., IBM Slovenija d.o.o., Lek farmacevtska družba d.d., MERCATOR IP, invalidsko podjetje, d.o.o., MERCATOR, d.d., MIKRO+POLO, d.o.o., ŠS d.o.o. in Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik.Certifikat Družini prijazno podjetje je princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ti se kažejo v zmanjšanju fluktuacije, kvote bolniških odsotnosti, kvote nege, števila nezgod ipd. ter večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih, kar prinaša jasne pozitivne ekonomske učinke.

Foto: Janez Platiše