četrtek, 20. april 2017

4. mednarodni festival znanja in kulture starejših v Šmarju pri Jelšah

V Šmarju pri Jelšah je 20. aprila pod pokroviteljstvom Boruta Pahorja, predsednika RS, pod imenom Kozjansko v sliki, pesmi in besedi, potekal 4. mednarodni festival znanja in kulture starejših Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje (UTŽO). Festivala se je v imenu častnega pokrovitelja udeležil predsednikov svetovalec akademik Boštjan Žekš, ki je v pozdravnem nagovoru poudaril: “Ni prav, da upokojenci ne smejo delati. To ni dobro za nikogar!"

foto platise-6209

Izpostavil je pomen izobraževanja starejših za delovanje in delo ter posledično boljše življenje vseh generacij v družbi ter izrazil navdušenje nad voljo do učenja in dela ter raznovrstnimi aktivnostmi študentk in študentov UTŽO. Prav zato meni, da bi morali delovanje UTŽO bolj ceniti, predvsem država.

VIDEO - BOŠTJAN ŽEKŠ, AKADEMIK IN PREDSEDNIKOV SVETOVALEC


Popolno napačno se mu zdi tudi mnenje, da starejši odžirajo delavna mesta mlajšim, mlajši pa starejšim. To je nesmisel. Vsako delo kreira novo delo in če bomo vsi bolj aktivni, bo tudi dela več.

foto platise-6211

Podžupan Občine Šmarje pri Jelšah Davorin Vrečko je vsem izrekel dobrodošlico na Kozjanskem in v Občini Šmarje pri Jelšah. Ko sem bil mlad, sem mislil 'še to se naučim, potem se ne bo potrebno več', pa sem kmalu ugotovil, da se je potrebno neprestano učiti. Od vas sem se naučil, da se je potrebno učiti in biti aktiven, tudi ko se upokojimo. Kozjansko preveva pozitivna energija in upam, da jo boste začutili in bo spodbudila vašo ustvarjalnost.

foto platise-6220

Ana Krajnc, predsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, je dejala, da ljudje z učenjem rastemo kot kvas. Že od samega začetka, pred 35 leti, smo bodoče predsednike UTŽO vabili enkrat letno na izobraževanje in s tem širili po Sloveniji idejo o tretji univerzi. Gradili smo na ideji demokratizacije in dostopnosti izobraževanja za starejše po vsej Sloveniji.

foto platise-6229

Jožef Čakš, direktor Knjižnice Šmarje pri Jelšah, je predstavil, da s tisoč programi, ki jih imajo na leto, povezujejo znanje in kulturo v občini in širše. Povedal se je, da je bil Kulturni dom pred štirimi leti obnovljen z denarjem evropskega sklada in da ima knjižnica, ki je sestavni del Kulturnega doma, v okviru katere deluje tudi UTŽO, sedaj 80 tisoč knjig. Ko je prevzel vodenje knjižnice, jih je imela le 2500. Ponosen je tudi na Muzej baroka, ki hrani 300 let stare lesene kipe Šmarske kalvarije.

foto platise-6237

V glasbeni točki 'Med kozjanskimi griči pesem odmeva' so nastopili Zveneče jelše, UTŽO Šmarje pri Jelšah, LUŠni orkester, UTŽO Šentjur, Vlado Deželak na kitari in Jasmina Levičar na citrah, ki je tudi mentorica in zborovodkinja obeh krožkov.

foto platise-6243

Šaljive zgodbe o Lemberžanih so pripovedovale pravljičarke Metka Kodrič, Majda Prevoršek in Gusta Grobin z UTŽO Šmarje pri Jelšah.Pesem Anka Antona Aškerca je interpretiral Jožef Čakš.

foto platise-6279

Po poteh spominov Rogaške Slatine sta nas popeljala Vida Hustič in Anton Kamenšek z UTŽO Rogaška Slatina.

foto platise-6290

Okuse Donave na UTŽO Zagreb sta predstavili Zdenka Brlek in Renata Chalupa Prvan.

foto platise-6303

Pod naslovom 'Koder sonce teče, kruh se peče' pa so nastale zgodbe, združene v monografiji Kruh skozi čas, ki sta jih prebrali Alenka Steindl in Milena Majzelj z UTŽO Ljubljana.

foto platise-6314

Poletno noč in Zemlja pleše je zapela Kaja Bicskey, ki jo je na klavirju spremljala Urška Roškar.

foto platise-6335

Po sledeh Ipavcev sta nas povedla Pavli Švikart in Dušanka Tavčar z UTŽO Šentjur.

foto platise-6345

Moja zgodba. S filmom in besedo jo je predstavila Alenka Ogrin z Zveze društev upokojencev Slovenije.

foto platise-6361

Osemnajst poletij, zgodbo neke mladosti, sta v besedi in filmu predstavili Tjaša Jeraj in Milojka Babšek Valentinčič z UTŽO Ljubljana.

foto platise-6398

V zvoke lajne skozi čas sta popeljala Vlado Nunčič, izdelovalec starih ljudskih glasbil, in lajnar Maks Viher.

foto platise-6431

Sledil je odmor in kosilo. Prostovoljke UTŽO Šmarje so postregle z domačo enolončnico Kozjanskim loncem in drugimi domačimi dobrotami.

foto platise-6441

Po odmoru in kosilu je sledil posvet z naslovom Znanje in kultura za socialno vključenost starejših. Uvodno predavanje je imela Gertraud Daye, Active Senior Citizens Graz. Posvet je vodila Ana Krajnc.

foto platise-6444

Ana Krajnc je udeležencem posveta predstavila svojo novo knjigo 'Starejši se učimo'.

foto platise-6424

Nekateri udeleženci festivala so si ogledali cerkev svetega Roka in Muzej baroka v Šmarju pri Jelšah, drugi pa so obiskali baročno cerkve na Sladki Gori in Lemberg.V pozdrav, udeležencem 4. festivala znanja in kulture starejših, so igrali godbeniki Društva godbenikov Šmarje pri Jelšah.


Boštjan Žekš, akademik in predsednikov svetovalec. Izjava po končani prireditvi.


Davorin Vrečko, podžupan Občine Šmarje pri Jelšah. Odlomek nagovora.


Ana Krajnc, predsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Odlomek nagovora.


Jožef Čakš, direktor Knjižnice Šmarje pri Jelšah. Odlomek nagovora.


Poletno noč in Zemlja pleše je zapela Kaja Bicskey, ki jo je na klavirju spremljala Urška Roškar.