torek, 28. avgust 2018

Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja #video

V prostorih galerije Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani, je 28. avgusta 2018 potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili dobrodelni akciji slovenske Karitas z naslovom Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja, ki se začenja vsako leto v drugi polovici avgusta.
Tiskovna konferenca. Z leve: .Cveto Uršič, Karitas, Irma Šinkovec, MZZ RS, Vera Muha, darovalka in Jana Lampe, Karitas.

V uvodu konference je Cveto Uršič iz slovenske Karitas povedal, da slovenska Karitas v drugi polovici avgusta letos začenja z dvema akcijama. Prva je Za srce Afrike, ki letos poteka že trinajsto leto in je namenjena pomoči najrevnejšim otrokom in družinam v Afriki. Le-ti zaradi splošne revščine, posledic podnebnih sprememb ali konfliktov nimajo osnovnih dobrin in pogojev za preživetje in dostojno življenje. Vse več je lakote, bolezni, mnogi so zaradi preživetja prisiljeni zapustiti svoj dom.

Pomoč pri prehrani šolarjev na Madagaskarju.


Kot odgovor na te potrebe, Karitas z zbranimi sredstvi v sodelovanju s slovenskimi misijonarji, lokalnimi Karitas in ob pomoči domačinov predvsem na revnem podeželju v osrednjem delu Afrike, na eni strani Karitas podpira konkretno pomoč z razvojnimi in humanitarnimi projekti s področja oskrbe z vodo in hrano ter zdravstva in šolstva v Afriki, po drugi strani pa s tem da jim pomagamo, da sami zaslužijo za svoje življenje, kar ljudem prinašajo trajno upanje za boljšo prihodnost in razvoj v njihovem domačem okolju.

V zadnjih dvanajstih letih je bilo s pomočjo zbranih sredstev akcije Za srce Afrike s strani posameznikov in ob dodatni podpori s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS in Misijonskega središča v odročnih krajih v posameznih državah Afrike narejen pravi mali čudež

Vodnjak v Kiguhu zgradili z denarjem projekta 'Za srce Afrike'.


Zgrajenih/obnovljenih in opremljenih je bilo 7 šol in vrtec, 5 zdravstvenih centrov in 3 porodnišnice ter 11 vodnjakov. S hrano je bilo rešenih mnogo življenj podhranjenih otrok, zaradi česar je dosedanja pomoč iz Slovenije, ki dnevno lajša življenje 250.000 ljudem v srcu Afrike, neprecenljive vrednosti. V Afriki je še veliko ljudi, predvsem otrok, ki tudi letos potrebujejo našo pomoč.

Nato je Jana Lampe iz Karitas Slovenija, ki spremlja projekte Za srce Afrike bolj podrobno predstavila kaj je bilo narejenega s pomočjo lani zbranih sredstev (161.420,04 EUR) in kakšne so potrebe najrevnejših ljudi v srcu Afrike v letošnjem letu.

VIDEO - Jana Lampe, Karitas Slovenija


Povedala je: " V Safi v Centralnoafriški republiki smo omogočali nakup hrane za pomoč 117 družinam s podhranjenimi otroci, ki so bili v bolnišnični oskrbi ali so prihajali v center. V Kiguhu v Burundiju smo podprli gradnjo vodnjaka za 300 družin, ki imajo sedaj dostop do pitne vode. Zato so se pričele zmanjševati črevesne bolezni. V Kiguhu smo omogočili nakup medicinske opreme ter napeljavo vode za zdravstveni center, ki oskrbuje 12.000 prebivalcev. V Nyangungu in Rwisabiju v Burudniju smo podprli nakup učbenikov za 526 osnovnošolcev in dijakov. Sedaj ima vsak učenec vse učbenike. Kvaliteta pouka se je izboljšala.

Begunci v Burundiju, ki so prejeli pomoč v osnovnih dobrinah s projektom 'Za srce Afrike'.


V Ruzo v Burundiju smo v sodelovanju z usmiljenkami pomagali s hrano, semeni, milom, motikami in odejami 208 priseljenim izstradanim družinam, ki so pribežale iz kraja Kirunda zaradi trajajoče suše..V Mukungu v Ruandi smo v sodelovanju s sestro Vesno Hiti podprli gradnjo sanitarij v porodnišnici, kjer mesečno rodi do 60 žensk in se sedaj lahko dostojno uredijo. V Ampitafa na Madagaskarju smo v sodelovanju z Janezom Krmeljem podprli nakup 4,5 ton riža in olja za obrok 250 otrok v šoli, ki večinoma prihajajo od daleč.

Novozgrajene in opremljene sobe za hospitalizacijo otrok Ruzo v Burundiju Karitas MZZ


"V centru v Safi v Centralnoafriški republiki bomo še naprej mesečno podpirali nakupe hrane za 200 podhranjenih otrok. Podprli bomo tudi gradnjo zunanje jedilnice in ograje okoli centra. V Musango v Ruandi bomo v sodelovanju s sestro Anko Burger podprli gradnjo in opremljanje novih prostorov za bolnišnično oskrbo otrok in odraslih za območje s preko 9.000 prebivalci. V Ruzo in Rwaisabiju v Burudniju, nas sestre prosijo za nakup mikroskopa in aparata za pregled krvi za centra, kjer dnevno oskrbijo preko 600 bolnikov.

Porodnišnica Mukungu Ruanda. Potrebno je zgradili sanitarije.


V okrožju Karongi v Ruandi bomo v sodelovanju s Caritas Ruanda in s. Vesno Hiti, ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS, podprli projekt za trajnostno preživetje 600 revnih družin. Prebivalci bodo prejeli koze in semena, varčne glinene peči ter sončne celice z lučjo. Ženske in dekleta se bodo po skupinah usposobile za zagon obrti in v ta namen prejele sredstva. V Ampitafa na Madagaskarju nas Janez Krmelj ponovno prosi za podporo pri nakupu riža za 250 osnovnošolcev. V Kiguhu v Burundiju nas župnija skupaj s sestro Bogdano Kavčič prosi za podporo začetnih del pri gradnji dodatnih 6 učilnic osnovne šole.

Učiteljica iz Kigali Ruadna. Projekt  'Z delom do dostojnega življenja'


Darovalci svoj dar Za srce Afrike 1 EUR ali 5 EUR lahko prispevajo s SMS sporočilom AFRIKA ali AFRIKA5 na 1919 ali na Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 LJ, TRR: SI56 02140-0015556761, sklic: SI 00 2127 namen: Za srce Afrike. Več na http://www.karitas.si/akcije/za-srce-afrike/

Z delom do dostojnega življenja
V zadnjem delu je bila predstavljena še druga dobrodelna akcija Z delom do dostojnega življenja, ki jo Karitas izvaja hkrati z akcijo Za srce Afrike. Preko te akcije darovalci iz Slovenije s vsakomesečnim darom podpirajo plačilo za delo revnim v Afriki. Kar 548 mesečnih slovenskih darovalcev že omogoča plačilo za redno in občasno delo staršem iz 300 revnih družin v Afriki (Ruandi, Burundiju, Centralni Afriki in na Madagaskarju) ter 14 v Albaniji in 11 na Šrilanki. Revna družina na afriškem podeželju potrebuje dodatnih 24 EUR, v mestu 48 EUR, v Albaniji 50 EUR in na Šrilanki 30 EUR na mesec, da dostojno preživi, da ima dovolj hrane, dostop do zdravil in šolskih potrebščin za otroke. Po osmih letih izvedbe so se mnoge družine že postavile na lastne noge.

Družine pri delu. Projekt  'Z delom do dostojnega življenja'. 


Z majhno dnevno odpovedjo, kot je 1 EUR na dan, lahko posamezniku na drugem kontinentu omogočimo redno delo in njegovi družini spremenimo življenje. Tudi letos bodo na ta način podprli nove revne družine v Centralnoafriški republiki, Eritreji, Albaniji in na Šrilanki. Zbirajo tudi mesečni dar za plačilo dela zdravstvenih delavcev in učiteljev. Lani smo podprli delo dveh zdravstvenih in treh pedagoških delavcev v Afriki. Podrobnosti v prilogi in na tej strani.

Zdravstvena delavka v Burundiju  katere delo se podpira s projektom 'Z delom do dostojnega življenja'.


Mesečna darovalka je tudi gospa Vera Muha, ki je povedala zakaj se je priključila k akciji Z delom do dostojnega življenja in med drugim dejala: "Pridružila sem se pred štirimi leti in s svojim darom pomagam družini na Madagaskarju. Začela sem z najmanjšim zneskom, potem pa mi razmišljanje, da me znesek za eno družino vendar finančno ne ogroža, ni dalo miru in odtlej prispevam na mesec 24 evrov, kar je dovolj za mesečno plačilo za delo in dostojnejše preživetje ene družine."

Možnosti za darovanje na tej povezavi.