sreda, 24. september 2008

S Krkino podporo do učbenika Ehokardiografije

V prostorih Krke v Ljubljani so predstavili novo knjigo-učbenik Ehokardiografija (ultrazvok srca), ki sta jo napisala prof. dr. Mirta Koželj in dr. med in prof. dr. Dušan Štajer, dr. med., skupaj s še nekaterimi znanimi slovenskimi strokovnjaki. Ob podpori Krke je učbenik z zgoščenko izdalo Slovensko medicinsko društvo.


Z leve: prof.dr. Dušan Štajer, dr.med., prof.dr. Mirta Koželj, dr.med., Mojca Prah Klemenčič-Krka, Blaž Mrevlje, dr. Marko Gričar, dr.med


Gre za zelo obširno in odlično pripravljen strokovni učbenik, ki se postavlja ob bok svetovnim publikacijam te vrste. Razdeljen je na dva medija. Knjiga kot pisni medij in zgoščenka kot digitalni medij. Med seboj se odlično povezujeta in dopolnjujeta.

Prof.dr. Mirta Koželj-študentje medicine so predlagali naj napišem učbenik.

Prof. dr. Andreja Kocijančič, dr.med., rektorica Univerze v Ljubljani je v predgovoru zapisala: Skupina izkušenih strokovnjakov, ki se že leta ukvarjajo z ehokardiografijo, je izpolnila svoj dolg do slovenske medicinske stroke. Napisali so kompleten učbenik na osnovi svetovnega znanjain lastnih izkušenj.


Mojca Prah Klemenčič-Krka. Naše izhodišče je partnersvo in kvaliteta življenja.


V nadaljevanju poudari: osebno mi je knjiga prav posebno draga, ker sem od nekdaj zagovarjala misel, da potrebujemo učbenike v slovenskem jeziku. Prepričana sem, da smo dolžni gojiti slovenski znanstveni jezik in da moramo naše znanje posredovati mladim generacijam.


Dr. Marko Gričar, predsednik Slovenskega medicinskega društva.

Tehnični urednik je bil Blaž Mrevlje, risbe je narisal Gregor Lož, za lektoriranje in korekture je bila odgovorna Mira Turk-Škraba, v 500 izvodih pa je knjigo natisnila Littera picta. Strokovna recenzenta sta bila: prof. dr. Nikša Drinković, dr.med. iz Zagreba in prof.dr. Peter Rakovec, dr.med. iz Ljubljane.Transezofagealna ehokardiografija s prečnim prikazom aorttne zaklopke (AV). Sonda se nahaja v požiralniku (LA), kar omogoča zelo dober prikaz bližnjih struktur.