petek, 3. oktober 2008

Info točka za boljše življenje starejših.

V Domu upokojencev Danice Vogrinec v Mariboru, so pripravili slovesnost ob otvoritvi informacijske točke za starejše. Dogodka in novinarske konference ob tem, se je udeležila tudi ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Mojca Kucler Dolinar.

Ministrica je v Mariboru poudarila, da se Strategija razvoja informacijske družbe v republiki Sloveniji si2010 ciljne populacije starejših dotika pri točkah dostopnosti in vključenosti. E-vključenost je tudi ena izmed prioritet EU na področju informacijske družbe, je dejala.
Evropska komisija je zelo naklonjena vprašanjem e-vključenosti in temu pripadajočemu področju e-dostopnosti.

Poslanstvo informacijske točke za starejše, ki so jo odprli v Mariboru, je doseganje večje kakovosti življenja starejših z zagotavljanjem kakovostnih in enostavno dostopnih informacij o vsebinah in storitvah, ki so na voljo starejšim in jih zagotavljajo: država ter lokalna skupnost v okviru nacionalnih mrež, gospodarske družbe, zasebniki, nevladne organizacije, na področjih sociale, zdravstva, rekreacije, wellnessa, pravne pomoči, kulture in izobraževanja.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo svojo udeležbo zagotavlja preko Centra odprte kode Slovenije – COKS, ki deluje pod vodstvom podjetja Agenda d.o.o. iz Maribor.