sobota, 11. oktober 2008

Zdravljenje bolečine

Evropsko združenje za področno anestezijo in zdravljenje bolečine (ESRA) je 10. in 11. oktobra na Medicinski fakulteti v Ljubljani organiziralo izobraževanje iz področne anestezije. ESRA je specializirano evropsko združenje anesteziologov, ostalih zdravnikov in znanstvenikov, ki se ukvarjajo s tehnikami področne anestezije pri operacijah, porodništvu in zdravljenju bolečine.

Organizacija je potekala v sodelovanju z Inštitutom za anatomijo Medicinske fakultete v Ljubljani in Kliničnim oddelkom za anesteziologijo in intenzivno terapijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani.

Na delavnici so se udeleženci iz Slovenije in vzhodnoevropskih držav praktično učili tehnik področnega zdravljenja bolečine. Prikaz anatomije je potekal na truplih in na prostovoljcih-udeležencih delavnice.

Med udeleženci mednarodnega izobraževanja je bilo tudi več anesteziologov iz Slovenije. Ena izmed udeleženk je bila iz UKC Maribor, kjer veliko pozornost posvečajo izobraževanju zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja.

V pogovoru je poudarila, da se je na tem praktičnem izobraževanju-delavnici naučila nove pristope v uporabi področne anestezije, ki je bolj prijazna za bolnike. Največja prednost pa je v manj agresivnem poseganju z zdravili v človeško telo, manjših stranskih vplivih na organizem in zelo dobrem zdravljenju bolečine. Tehnika je zelo dobrodošla pri vseh bolnikih, ker zdravimo bolečino na mestu, kjer nastane.


.