četrtek, 09. oktober 2008

SEJA SVETA ZPIZ

Svet Zavoda za pokojninsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) se je danes seznanil s poročilom o delu Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v letu 2007 in poročilom Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja za leto 2007. Nekateri člani sveta so se zavzeli za čim bolj učinkovito spodbujanje zaposlovanja invalidov. Anka Tominšek pa je dejala, da v Ljubljani do Nepremičninskega sklada, pri gradnji stanovanj za starejše ni razumevanja.

Nuša Erbežnik ZPIZ. Zaposlovanje invalidnih oseb se je dvignilo. Delodajalci ne poznajo dobro sistema. Finansiramo prilagoditev delovnega mesta in ne opremo.


Florijan Bulovec, Nepremičninski sklad PIZ. S pilotskimi projekti se vključujemo tudi v gradnjo domov za starejše. Gradimo ali se pripravljamo na gradnjo v Trzinu, Kranju, Ormožu, Murski soboti in Krškem. Posodabljamo stara stanovanja. Sklad ima za 600 tisoč neplačanih najemnin.

.