petek, 14. november 2008

Smo nepovezani, potrebujemo več partnerstva

Pod pokroviteljstvom predsednika države dr. Danila Türka je Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev in Gerontološkim društvom Slovenije pripravil Nacionalno konsenzus konferenco o uresničevanju Strategije varstva starejših do leta 2010.Koordinator konference je bil dr. Božidar Voljč, dr.med.

Udeležence je s sporočilom konferenci nagovoril predsednik države, dr. Danilo Türk, ki je opozoril na nujnost organiziranega dela vseh družbenih dejavnikov do vprašanj staranja slovenske družbe.To je bila prva konferenca na katero so bili vabljeni izbrani predstavniki, med njim tudi predstavniki mladih, tistih dejavnosti in ustanov, ki s svojim strokovnim, društvenim, ali političnim delom oblikujejo položaj tretje generacije v slovenski družbi.

Na konferenci so govorili strokovnjaki, politiki in predstavniki tretje generacije. Poudarili so, da z naraščajočo dolgoživostjo slovenske družbe pridobivajo na pomenu socialna in zdravstvena vprašanja starejših. Številna zasebna in javna znanja, ki so povezana s starostjo in staranju, so razpršena , kar ne zagotavlja učinkovitega ter racionalnega uresničevanja Strategije. To velja tudi za dejavnosti, ki se prek javnih razpisov financirajo z družbenimi sredstvi.

Na popoldanski okrogli mizi pa so organizatorji predstavili letošnje slovenske prireditve in strokovna srečanja, ki so bila namenjena staranju slovenske družbe.Konferenco so zaključili z razpravo in pozivom slovenski vladi, ki ga ji bodo poslali naslednji teden, naj Strategijo uresničuje hitreje in učinkovitejše, skupaj s partnerskim povezovanjem številnih javnih, akademskih in tržnih aktivnosti, ter projektnim združevanjem sredstev. Pri tem naj upošteva vrednote in načela, ki lahko zagotavljajo socialno pravično, ter solidarno medgeneracijsko sožitje, vsem državljanom pa bolj zdravo in varno starost.

.