petek, 14. november 2008

Tudi starejši se učijo novinarstva

V okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani letošnje študijsko leto poteka okrog 300 študijskih krožkov. Med njimi je tudi novinarski. Mentorica je novinarka in urednica Naše žene, Neva Železnik, animatorka pa Milena Majzelj.


Na začetnih predavanjih, ki potekajo enkrat tedensko, so se slušatelji spoznali z značilnostmi novinarskega pisanja, o delu in vlogi novinarja, fotoreporterja, urednika, odgovornega urednika, novinarski etiki in kodeksu.

Sledilo je praktično učenje in delo. Pričeli so s pismi bralcev in nadaljevali z novico, ki je najpogostejša zvrst novinarskega pisanja tudi v sedanjem času. Nekaj prispevkov in novic je bilo tako dobrih, da jih je objavila revija Naša žena in revija Vzajemnost.


Ko bodo pisanje novic utrdili se bodo učili pisanja in vodenja intervjuja, ankete, komentarja ter reportaže. Ob tem pa bodo posvečali veliko pozornost tudi izbiri naslova, fotografije in besedila k fotografiji.