torek, 30. december 2008

Zdravo staranje - izziv za Ljubljano

Mestna občina Ljubljana (MOL) je v okviru pisarne Ljubljana – zdravo mesto, ki deluje v okviru Oddelka za zdravje in socialno varstvo izdala brošuro z naslovom »Zdravo staranje – izziv za Mestno občino Ljubljana.

Tilka Klančar,načelnica Oddelka za zdravje in socialno varstvo pri MOL je v predstavitvi dejala, da so za začetek odločili predstaviti ukrepe in aktivnosti, ki se tičejo starejših, predvsem tistih, ki so stari več kot 65 let ki je v Ljubljani že presegel 17,5 odstotka prebivalstva.

V brošuri je predstavljeno: aktivno reševanje stanovanjske problematike starejših (primerna najemna stanovanja za starejše, rentni odkup stanovanj, zamenjave stanovanj, zagotavljanje bivalnih enot, gradnja oskrbovanih stanovanj), institucionalno varstvo za starejše (domovi za starejše), pomoč družini na domu, izobraževanje starejših, družabništvo, medgeneracijsko povezovanje in aktivno preživljanje prostega časa, športne dejavnosti za starejše in promocijo zdravja in preventivne programe.

Predstavljene so tudi nerešene zadeve, med njimi, nujno potrebna negovalna in regionalna bolnišnica, tisoč manjkajočih mest v domovih za starejše občane, premalo oskrbovanih stanovanj za starejše. Pomoč na domu v obliki socialne oskrbe in zdravstvene nege, ki jo je potrebno prilagoditi potrebam starejših. Ker je Ljubljana mesto prostovoljnega dela je potrebno storiti vse, da bo to delo bolj cenjeno.

K sodelovanju so povabili tudi nekatere strokovnjake in strokovnjakinje iz nevladnih organizacij ter domov za starejše. Našli boste še zanimiva osebna razmišljanja nekaterih mestnih svetnikov in svetnice. Zakaj prav njih, boste odkrili sami…

Na MOL-u so nam tudi povedali, da so sprejeli pobudo Inštituta Antona Trstenjaka za vključitev v projekt Svetovne zdravstvene organizacije »Starosti prijazna mesta«

Knjižici na pot sta uvod napisala predsednica sveta za vprašanja starejših pri MOL, Angelca Žiberna in župan mesta Ljubljane, Zoran Jankovič, ki je med drugim zapisal: »Ljubljana je mesto solidarnosti in strpnosti, kjer znamo živeti skupaj in spoštujemo različnost«. Na tiskovni konferenci pa je k tem še dodal: »Če je mesto prijazno starejšim je potem prijazno vsem«.