torek, 16. december 2008

Sofinanciranje športne rekreacije starejših

Na današnji redni tiskovni konferenci Mestne občine Ljubljana je bila podana informacija o javnem razpisu za sofinanciranje letnega programa športa v letu 2009, ki bo objavljen v Uradnem listu RS v petek, 19.12.2008.

Športna društva bodo lahko vloge na razpis, letos prvič s pomočjo elektronskih obrazcev, oddala do 19.1.2009. Rezultati razpisa bodo objavljeni konec februarja prihodnjega leta.

Marko Kolenc, načelnik Oddelka za šport MU MOL pojasnil: »Vloge lahko oddajo tudi vlagatelji za programe športno rekreativne dejavnosti starejših. Izvajalcem se bo za izvedbo do 80 ur programa vadbe, na skupino, ki šteje do 20 članov in članic, v različnih športnih panogah sofinancirala najemnina objekta. Izvajalcem se bo za izvedbo programa, namenjenega socialno in zdravstveno ogroženim, ter občanom, starejšim od 65 let, sofinanciral tudi strokovni kader.«

Letošnji razpis bo prvič objavljen po novem Pravilniku o sofinanciranju programov športa, ki je bil pripravljen z namenom učinkovitega uresničevanja Strategije športa v MOL do leta 2012. Mestna občina Ljubljana za leto 2009 razpisuje 2.837.533 EUR, namenjenih pretežno za programe športnih društev.