ponedeljek, 2. november 2009

KAD okreva, Nepremičninski sklad uspešen

Ljubljana, 29.11.2009 - Člani sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) so se na današnji 38. seji seznanili z letnim poročilom Kapitalske družbe (KAD) in Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja (NSPIZ), za preteklo leto. Svet se je danes zadnjič sestal v tej sestavi, ker je članom štiriletni mandat potekel.


Borut Jamnik, predsednik uprave Kapitalske družbe.

Predsednik uprave KAD-a Borut Jamnik je v podajanju poročila za leto 2008 dejal, da so pokojninski skladi lani poslovali slabo in so bili globoko v negativnem stanju. Letošnji podatki pa kažejo, v vseh skladih, približno sedemodstotno rast. V nadaljevanju je predstavil še delovno različico preoblikovanja družbe, predvideva ločitev na zavarovalniški del in vplačevanje sredstev družbe v pokojninsko blagajno.


Anka Tominšek (druga z desne), predstavnica upokojencev.

Anka Tominšek ,članica sveta in predstavnica upokojencev pa je ponovno zahtevala potrebo po večjem vplivu na poslovanje KAD-a in poudarila, da je že skrajni čas, da se KAD preoblikuje in tako prispeval k večji in dolgoročni stabilnosti pokojninske blagajne. Tudi Stanislav Vencelj, predstavnik vlade v svetu ZPIZ se je strinjal s tem, da je potrebno KAD preoblikovati.

Borut Jamnik je v nadaljevanju pojasnil, da KAD ne more zagotavljati vzdržnosti pokojninske blagajne in poudaril, da naj posamezniki tudi sami poskrbijo za svojo bodočo pokojnino z dodatnim vplačevanjem v pokojninski sklad. Dejal je tudi, da KAD ni dolžan sanirati podjetij, ampak je dolžan, da učinkovito upravlja z denarjem, ki mu je zaupan.


Florijan Bulovec, direktor Nepremičninskega sklada.

Direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja Florjan Bulovec pa je v predstavitvi poročila za leto 2008 dejal, da je sklad lansko leto posloval uspešno, saj je ustvaril dobiček, ki znaša 1,7 milijona evrov.

Direktor Nepremičninskega sklada je v nadaljevanju poudaril, da upravljajo z 3053 nepremičninami in da so v preteklem obdobju vložil veliko aktivnosti pri pripravah pilotskih projektov gradnje domov za starejše. Prvi tak projekt se je pričel uresničevati letos v Murski Soboti, kjer je že izdelana projektna dokumentacija za Dom s 66 ležišči in dnevnim centrom za 15 oseb. Izbran je že tudi izvajalec gradnje in nadzor nad gradnjo.


Oskrbovana stanovanja Nepremičninskega sklada PIZ v Trebnjem.

Zgrajena in vseljena so bila nova namenska in oskrbovana stanovanja v Trebnjem, Celju, Trzinu in Kranju. Posodobljena in izboljšana pa številna stanovanja in objekti. Poudarek je bil na prilagajanju potrebam starejših in zato so dogradili dvigala, prilagodili kopalnice ,ter dostope do objektov, je še izpostavil Florijan Bulovec.
.