nedelja, 22. november 2009

Ljudje odprtih rok 2009

Prva slovenska ženska in družinska revija Naša žena je ob podpori Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, 18. novembra, v Narodni galeriji, že šestnajstič zapored pripravila slovesno razglasitev priznanj izbranim ljudem za njihova dobra, plemenita in človekoljubna dejanja. Priznanja sta podeljevali državna sekretarka MDDSZ, gospa dr. Anja Kopač Mrak in Marta Krpič, glavna urednica revije Naša žena.Za izjemno osebnost za leto 2009 je bil proglašen Marjan Marinšek iz Velenja, za dobrotnico Julka Dekleva iz Pivke, za darovalca Jože Papež iz Novega mesta in za dobrega človeka Rudi Rauch iz Tolmina.Zahvalno listino so prejeli tudi vsi tisti, ki so se izkazali s svojimi človekoljubnimi deli in so jih predstavili v oktobrski prilogi Naše žene Ljudje odprtih rok.Anja Kopač Mrak je v nagovoru poudarila, da je vesela, ker med nami živi toliko dobrih ljudi in da se na ministrstvu trudijo, da bi vsi, ki so potrebni pomoči, to tudi dobili in hkrati začutili, da niso sami in odrinjeni iz družbe.Anja Kopač, glavna urednica revije Naša žena pa je povedala, da so v šestnajstih letih, od kar traja akcija, samo na straneh priloge Ljudje odprtih rok predstavili že več kot petsto posameznic in posameznikov ali skupin, ki imajo dobrodelnost tako rekoč v krvi. Ker vedo, da je v Sloveniji še veliko ljudi, ki jim dobrodelnost pomeni življenjski slog, akcijo nadaljujejo, saj je prav, da se dobra dela opazijo in se o njih poroča, da bodo še drugim za zgled.Slovesnost je s svojim glasbenim nastopom popestrila Alenka Godec, s svojim žametnim glasom pa vodila Ida Baš.


.