petek, 17. december 2010

ZPIZ v letu 2011 brez primanjkljaja

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na 13. seji Sveta zavoda sprejel spremembe finančnega načrta zavoda za leto 2011, ki predvidevajo 2,2 odstotka nižje prihodke in odhodke kot po že sprejetem načrtu. Izravnani bodo v višini 4,87 milijarde evrov. Po besedah finančnega direktorja zavoda Davida Klariča primanjkljaja ne bo.


David Klarič: "Načrtovana je izravnava med prihodki in odhodki, primanjkljaja ne bo, zavod se ne bo zadolževal."

Spremembe so potrebne zaradi novih makroekonomskih izhodišč in dodatnih ukrepov vlade, med drugim tudi zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize, je dejal finančni direktor Klarič. "Načrtovana je izravnava med prihodki in odhodki, primanjkljaja ne bo, zavod se ne bo zadolževal," je povzel.

Sredstva iz državnega proračuna za kritje razlike med prihodki in odhodki zavoda bodo znašali 950 milijonov evrov in bodo skoraj za 500.000 evrov višja od prvotno načrtovanega zneska.


Svet ZPIZ je sprejel spremembe finančnega načrta za leto 2011.

Sredstva državnega proračuna, namenjena za pokojnine in druge dajatve po posebnih predpisih, pa bodo znašala dobrih 379 milijonov evrov in bodo za skoraj 66,9 milijona evrov nižja kot po prvotnem načrtu. Razlog je med drugim v tem, da se bodo pokojnine in socialni transferi po zakonu o interventnih ukrepih zaradi krize uskladili le za 25 odstotkov zakonsko določene uskladitve, navajajo v zavodu.

Člani sveta so sprejeli tudi finančni načrt zavoda za leto 2012, po katerem so prihodki in odhodki predvideni v višini 4,95 milijarde evrov. To bo za 1,7 odstotka več od načrtovanih v letu 2011.

V letošnjem letu bodo prihodki in odhodki po oceni znašali 4,81 milijarde evrov. Vir STA
.