petek, 03. december 2010

Najzaslužnejšim prostovoljcem podelili plakete Državnega sveta

Državni svet (DS) tradicionalno podeljuje priznanja najbolj zaslužnim prostovoljcem. Letošnja slovesna podelitev pa je imela širši značaj, saj je bila to hkrati tudi otvoritev praznovanj Evropskega leta prostovoljstva 2011, ki bo potekalo pod geslom Bodi prostovoljec, spreminjaj svet. Otovorila ga je ministrica Irma Pavlinič Krebs.


Najzaslužnejši prostovoljci in prostovoljke v letu 2010 so se po podelitvi fotografirali z mag. Blažom Kavčičem, Irmo Pavlinič Krebs in Janezom Matohom.

Slavnostni govornik, predsednik DS, mag. Blaž Kavčič je v svojem nagovoru poudaril: »S prostovoljstvom se uveljavljajo številne pravice in odgovornosti, ter uresničujejo človeški potenciali in možnosti za premostitev razlik, ki nas v vsakdanjem življenju žal prepogosto ločujejo. Prostovoljstvo nam ponuja pot, da lahko kljub velikim družbenim in individualnim razlikam živimo skupaj v zdravih, zadovoljnih skupnostih in iščemo inovativne rešitve za skupne probleme.«


Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je odprla Evropsko leto prostovoljstva 2011.

Plakete Državnega sveta je najzaslužnejšim prostovoljcem v letu 2010 podelil predsednik DS mag. Blaž Kavčič in predsednik Zveze društvenih organizacij Slovenije Janez Matoh. Prejeli so jih: dr. Janezu Bešter, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, dr. Aleksander Doplihar, ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, Bojan Javornik, Ribiška zveza Slovenije, Anton Koren, Gasilska zveza Slovenije, Leopold Kremžar, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Jožefa Kurent, Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet – skupina Trzinski izvir in Karitas Trzin, Žarko Mlekuž, Turistična zveza Slovenije, Ignac Pavlin, Avto moto Zveza Slovenije, Dušica Pleterski Rigler, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Rozalija Skobe, Planinska zveza Slovenije, Rožca Šonc, Zveza društev upokojencev Slovenije, ter Branko Vasa, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije.
.