torek, 15. marec 2011

Vodenje izobraževanja starejših v nevladnih organizacijah

V okviru krepitve mreže nevladnih organizacij za izobraževanje starejših je na Loškem gradu 15.maja 2011 potekalo brezplačno strokovno usposabljanje o vodenju nevladnih organizacij (NVO) za izobraževanje starejših.Udeležence je pozdravil predsednik Društva upokojencev Škofja Loka, predstojnica škofjeloškega muzeja in župan Škofje Loke, ki je izrazil ponos do starejših občanov, ker so tako aktivni in vedoželjni. Usposabljanje so vodili doc.dr. Dušana Findeisen in Maja Vodopivec iz Univerze za tretje življenjsko iz Ljubljane ter Borjana Koželj in Maja Zakotnik iz Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Škofja Loke, kot primer dobre prakse.Dušana Findeisen je najprej razložila temeljno razliko med nevladno, vladno in poslovno organizacijo. Razlika je predvsem v tem, je dejala, da nevladna organizacija (NVO), ki temelji na prostovoljstvu, s svojim delovanjem, spreminja način življenja ljudi in družbe z namenom, da bi bilo njihovo življenje čim lepše. V nevladni organizaciji je potrebno neprestano delovati proti stereotipom. Tudi starejši se lahko učijo, je posebej poudarila, vendar je potrebno vedeti kako se izobražuje starejše. Ne smemo kar četrtino starejših ljudi 'držati' v nevednosti. Naloga NVO je navdušiti ljudi, jih animirati, jih čimbolj osvestiti in izobraziti. V EU je vprašanje starejših na prvem mestu. Pri nas še nismo prišli tako daleč. Starejši ljudje imajo tudi prednosti, kot so čas, znanje, razgledanost in izkušnje. Ne 'obesimo' izobraževanje na leta starosti, obesimo jo na novo kariero, na novo dejavnost, je zaključila Dušana Findeisen.Maja Vodopivec je na nazoren način predstavila kje najti razpis, kako ga napisati in kako se na razpis prijavljati in na kaj vse je potrebno biti pozoren. Poudarila je, kako potrebno je natančno in pozorno prebrati razpis in biti pozoren tudi na malenkosti. Tudi zaradi nepravilne kuverte je lahko vloga zavrnjena. Potrebno je tudi oceniti ali bomo razpisan program lahko tudi uresničili. Začnimo se prijavljati na manj zahtevne razpise in programe, je dejala na koncu.Borjana Koželj je orisala pot in razvoj UTŽO, ki v Škofji Loki deluje v okviru Društva upokojencev Slovenije in dejala, da je njihova temeljna dejavnost izobraževanje. Zelo so ponosni na kulturne mediatorje, ki zelo uspešno sodelujejo z Muzejem v Škofji Loki ter na svojo Marinkino knjižnico z 2800 knjigami, ki so bile vse podarjene. Poleg tega pripravljajo razstave. Imajo zelo uspešen in dober pevski zbor.Vsak mesec se dobijo na 'čaju ob petih' na katerem so gostili tudi Darjo Rojc, ki je dvakrat prebolela raka. Pohvalila se je, da so v sedmih letih svoje člane računalniško opismenili tako, da se obveščajo preko e-pošte. Ker za medije nismo bili dovolj zanimivi so pričeli izdajati svoj časopis Mi o sebi. Zelo uspešno sodelujejo z Ljudsko univerzo v Škofji loki in Vseživljenjskim centrom iz Jesenic. Razložila je način finansiranja. Študijsko leto zaključijo s strokovno ekskurzijo. Maja Zakotnik pa je kot mentorica predstavila kako poteka sadjarsko izobraževanje.
.