torek, 19. april 2011

Letni upokojenski dodatek bo 224 in 368 evrov

Zavod za pokojninsko invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je na 17. seji Sveta sprejel ugotovitveni sklep o letošnjem letnem dodatku, ki bo enak lanskemu. Višji znesek letnega dodatka, ki ga bodo dobili upokojenci z nizkimi pokojninami bo znašal 368 evrov. Nižji dodatek, ki ga dobijo upokojenci z višjimi pokojninami, pa bo znašal 224 evrov. Dodatek bodo izplačali skupaj z majskimi pokojninami.Za izplačilo tokratnega letnega dodatka, ki za upokojence pomeni podobno kot regres za delovno aktivno prebivalstvo, je v finančnem načrtu pokojninskega zavoda predvidenih skoraj 137,6 milijona evrov.Marinka Levičar, direktorica Zavoda Vzajemnost, ki letos praznuje 10. obletnico ustanovitve je podala poročilo o poslovanju v preteklem letu v katerem je poudarila, da je Zavod Vzajemnost kljub gospodarski krizi povečal prihodke od prodaje oglasnega prostora in ohranil prodajno naklado revije , čeprav se srečujejo z vedno večjo konkurenco. Skratka uresničili so poslovne cilje in bistveno presegel finančni izid.

V razpravi so nekateri člani Sveta in generalni direktor ZPIZ pohvali poslovanje Zavoda Vzajemnost in revijo Vzajemnost. Predlagano pa je bil tudi, da se razrešijo še nedokončani spori med revijo Vzajemna in Vzajemnost.Člani Sveta so obravnavali tudi besedilo javnega razpisa za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in invalidov v letošnjem letu, ki bo objavljeno v uradnem listu. Razpisana sredstva naj bi skupaj znašala nekaj manj kot 190.000 evrov, od tega 85 odstotkov za upokojence in 15 odstotkov za invalide. Imenovali so še zdravstveno izvedenko v Novem mestu in se odločili za prodajo štirih stanovanj ZPIZ.
.