petek, 15. april 2011

SIRIKT 2O11: Nove tehnologije, socialna omrežja, interaktivnost, IKT

Na 5. mednarodni konferenci SIRIKT 2011 so udeleženci danes lahko izvedeli, katere nove tehnologije se vključujejo v izobraževanje. Na plenarnih predavanjih pa se je razpravljalo o socialnih omrežjih, ki so globoko zasidrana v življenje otrok in mladine. Spraševali so se,ali je temu moč ubežati oz. ali je to sploh potrebno. Kot ključni problem ali pa ključ do uspeha med poukom je bila izpostavljena motivacija.Prvič letos je potekala tudi panelna razprava, kjer so sodelovali domači in tuji strokovnjaki iz različnih področij. Razpravljali so o digitalnem branju in učenju iz digitalnih virov. Tudi danes so udeleženci predstavljali primere dobrih strategij učenja in poučevanja z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Slišali so tudi, kako se IKT uporablja pri delu z otroki s posebnimi potrebami.Več predstavitev je bilo na temo naprednih računalniških orodij in praktičnih dejavnosti, ki so lahko računalniško podprte. Še ena novost letošnje konference SIRIKT pa je »Teach meet« kotiček oz. »NeTičNeMiš«, kjer so po zgledu škotskih kolegov potekale kratke predstavitve zanimivih tem.Nič manj zanimivo pa ni bilo v današnjih delavnicah, kjer so izdelovali robota, urejali video gradiva in se matematike lotili na (inter)aktiven način.

Današnja mednarodna konferenca SIRIKT 2011 se bo zaključila v dvorani Vitranc, vendar pa ne odhajajo vsi. Jutri bo namreč potekalo usposabljanje sodelavcev e-šolstva, kjer bodo s predavanji in delavnicami spopolnjevali svoje znanje.
.