torek, 17. maj 2011

Ne odzivajte se na kratke telefonske klice iz tujine

V zadnjem času po internetni pošti kroži obvestilo, ki opozarja, naj se ne odzivamo na klice iz Avstrije in naj bomo pozorni na klice ko telefon zazvoni samo enkrat ali pa sploh ne zazvoni. Sporočilo naj bi dala v obtok poštna uslužbenka vendar se je pri preverjanju izkazalo, da to ne drži. Zato smo njen podpis v sporočilu zbrisali. Sporočilo smo poslali na Mobitel in Policijo. Hitro in prijazno so poslali odgovor in pojasnilo kako naj ravnamo v takih primerih.

IZ MOBITELA NAM JE TADEJA PEČKAJ SPOROČILA

V spodnjem obvestilu gre za opis zlorabe evropske razsežnosti z namenom povečanja prometa na številkah, s katerih se prejme klic (t. i. Wangiri zlorabe). Največkrat gre za avstrijske, italijanske in še nekatere druge številke, s katerih uporabnik prejme neodgovorjeni klic. Ko uporabnik pokliče nazaj, se oglasi angleški telefonski predal z dolgim pozdravnim sporočilom.

Če prejmete tak klic, ga ignorirajte (običajno telefon zazvoni le enkrat) in ne kličite nazaj, saj se klic plača po ceniku za klicanje v tujino. Pri Mobitelu se cene klicev v tujino gibljejo od 0,28 EUR/min do 1,68 EUR/min (brez klicev v satelitska omrežja). Če na klic ne odgovorite, se ne zaračuna.

Zloraba deluje s sistemom, ki naključno generira kratke klice, na katere večinoma uporabnik ne utegne odgovoriti. Tak klic je za avtorja zlorabe brezplačen. Za klicanega pa je rešitev, kot sem zapisala, da ne pokliče nazaj. Kličite le na tiste mednarodne neodgovorjene telefonske številke, ki jih poznate.

Govorili smo tudi z gospo Jelko, ki je podpisana v spodnjem sporočilu. Povedala nam je, da ji je to sporočilo nekdo podtaknil in da že nekaj mesecev sporoča naokrog, da ni avtorica tega sporočila.

.........................

PREBERI!

Živijo, spet moramo biti pozorni na novo kriminalno dejavnost,

pazite na klic iz Avstrije +43 81 010 42 82

Že ustaljena praksa - zato pazite preden pride do problemov!

Spoštovani uporabniki mobilnih telefonov!
Dovolite, da vas opozorim na novo obliko kriminalnega dejanja, ki so se ga spomnili naši soevropski državljani.

Potek nelegalnega početja gre tako:Uporabnik mobilnega telefona dobi v nekem trenutku na mobilnem telefonu neodgovorjeni klic. Do tega lahko pride tako, da telefon dejansko zazvoni, lahko pa tudi da ne. V glavnem uporabnik dobi neodgovorjeni klic. Ko uporabnik mobilnega telefona pogleda številko klicatelja se le ta začne z +39..., +390..., +391..., + 392..., +393..., 394... in tako naprej. V +dotičnem primeru, ki mi je znan je bila telefonska številka naslednja: +393193260045. V kolikor uporabnik ta neodgovorjeni klic nemudoma izbriše, se je s tem dejanjem lepo zavaroval in storil pravilno stvar. V kolikor pa uporabnik mobilnega telefona pokliče nazaj na številko neodgovorjenega klica pa lahko postane žrtev prebrisancev. Namreč za klic na navedeno številko je lahko uporabnik mobilnega telefona ob vsaj 2.000 EUR, oz tudi več.
Določene številke iz zgoraj navedenega seznama lahko povzročijo tudi to, da uporabnik mobilnega telefona, vzpostavljenega klica ne more prekiniti in so tako stroški enormni.

Glede na dejstvo, da se število uporabnikov mobilnih telefonov, ki vračajo klice na številke kot so navedene zgoraj, iz dneva v dan veča, in da s tem uporabniki mobilnih telefonov spravijo sami sebe v finančne težave in tako postanejo žrtev nepridipravov, vas opozarjam, da na navedene številke ne odgovarjate, saj ste lahko v istem trenutku tudi sami žrtev že omenjenih nepridipravov oz. po domače povedano nategovalcev.

Prav tako pa vas naprošam, da z vsebino tega elektronskega sporočila seznanite tudi svoje znance, prijatelje, kolege, sodelavce....!

.................

DRAGO MENEGALIJA, PREDSTAVNIK ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI ZA PODROČJE KRIMINALITETE Z GENERALNE POLICIJSKE UPRAVE NAM JE POSLAL NASLEDNJE SPOROČILO

Uporaba mobilnih telefonov je v današnjem času zelo razširjena, zato glede prejemanja sumljivih sporočil občanom svetujemo, da so pri dajanju kakršnihkoli podatkov zelo previdni in da ne sprejemajo pogojev sodelovanja, ki ga posredujejo ponudniki (avtorji sporočil), saj so zaradi tega v nadaljevanju lahko tudi oškodovani. Če občani prejmejo SMS sporočilo od neznanega prejemnika, kot tudi s sumljivo vsebino, svetujemo, da se ne odzivajo na takšne vsebine. Če pa bi bili zaradi takšnega SMS celo oškodovani lahko podajo prijavo na policijo zaradi suma storitve kaznivega dejanja, npr. goljufije. Za pomoč pa lahko zaprosijo tudi svojega mobilnega operaterja, da jih s tehnično podporo zaščiti pred nezaželenimi SMS sporočili, v kolikor jim to tudi lahko omogoči. Občani naj bodo še posebej pozorni na sprejemanje sporočil, s katerimi bi morebiti lahko prejeli nezaželeno programsko opremo.

Policija od občanov prejema tovrstna obvestila in prijave in je tudi sama že večkrat opozorila javnost na različne izvršitvene oblike goljufij, katerim je skupno, da prejemnik z elektronsko pošto, SMS sporočilom, preko telefaksa… prejme obvestilo o loterijskem dobitku ali prošnjo za sodelovanje pri finančnih transakcijah in če v nadaljevanju prejemnik sprejme pogoje sodelovanja, bo prej ali slej prišlo do tega, da bo zaradi kakršnihkoli razlogov pozvan, da plača neke stroške in na ta način postane oškodovanec kaznivega dejanja goljufije. V času takega sodelovanja s ponudniki mora oškodovanec posredovati tudi svoje osebne in druge podatke, kar močno odsvetujemo.

Ponovimo lahko še nasvete operaterjev telefonskih komunikacij, ki občanom svetujejo, da se na neodgovorjene klice iz mednarodnih številk ne odzivajo oz. da ne vračajo klicev. Če se vseeno javijo, naj čimprej prekinejo telefonski klic. Če občani v svojem računu za telefonske storitve opazijo visoke zneske, naj se najprej obrnejo za dodatna pojasnila na svojega operaterja, če pa sumijo, da so bili z dejanjem, ki ima znake kaznivega dejanja, oškodovani, pa naj obvestijo policijo.

Policija mora sicer v vsakem konkretnem primeru preveriti vse okoliščine in potrditi vse elemente, ki so potrebni za obstoj uradno pregonljivega kaznivega dejanja. Šele takrat je moč potrditi, da gre za kaznivo dejanje, npr. goljufije.

Goljufija
211. člen

(1) Kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Kdor z namenom iz prejšnjega odstavka tega člena v zavarovalništvu ob sklenitvi pogodbe navede lažne podatke ali zamolči pomembne podatke, sklene prepovedano dvojno zavarovanje ali sklene zavarovalno pogodbo potem, ko je zavarovalni ali škodni primer že nastopil, ali lažno prikaže škodni dogodek, se kaznuje z zaporom do enega leta.

(3) Če sta goljufijo storili dve ali več oseb, ki so se združile zato, da bi goljufale, ali če je storilec z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročil veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

(4) Če je bilo dejanje iz prvega ali tretjega odstavka tega člena storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(5) Če je z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročena majhna premoženjska škoda in je storilec hotel pridobiti majhno premoženjsko korist, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(6) Kdor, zato da bi drugega oškodoval, spravi koga z lažnim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(7) Pregon za dejanje iz petega in šestega odstavka tega člena se začne na predlog.

V primeru potrditve razlogov za sum kaznivega dejanja bo policija v nadaljevanju zbrala ustrezna obvestila in izvedla druge ukrepe ter z vsemi zbranimi ugotovitvami seznanila pristojno državno tožilstvo.
.