četrtek, 26. maj 2011

ZPIZ: Informativni izračun upokojitve po starem in novem zakonu

Na spletni strani Zavoda za pokojninsko invalidsko zavarovanje (ZPIZ) sedaj lahko napravimo informativni izračun kdaj se bomo lahko upokojili po sedaj veljavnem zakonu ZPIZ-1 in po novem zakonu, ki še ni uveljavljen ZPIZ-2. Izračun nam bo tudi v pomoč pri referendumskem odločanju.Brane Kokot, vodja službe za stike z javnostmi pri ZPIZ je poudaril, da je možnost informativnega izračuna datuma upokojitve hkrati tudi njihov prispevek k lažjem odločanju in razumevanju novega še nesprejetega pokojninskega zakona in v nadaljevanju povedal, da so nov program začeli razvijati takoj po tem, ko so dobili zadnje podatke o pogojih upokojevanja predvidenih v novem zakonu.Takoj ko so obstoječemu programu dodali še možnost izračuna po novem, še nesprejetem zakonu se je obisk spletne strani iz prejšnjih 300 do 400 klikov dnevno dvignil na 10.000 klikov. Pričakujejo, da bo v naslednjih dneh obisk spletne strani skokovito narastel.

Kokot je še poudaril, da program upošteva vsa zakonsko določena prehodna obdobja. Posameznik lahko vanj vnese tudi olajševalne elemente kot so na primer otroci ali vojaško služenje.
.