četrtek, 13. december 2012

Minister Andrej Vizjak o novostih pokojninske reforme

Na dobro obiskani novinarski konferenci na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve sta minister Andrej Vizjak ter Peter Pogačar, generalni direktor direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela povedala, da pričakujejo, da bo pokojninska reforma, ki bo začela veljati 1. januarja 2013, zajezila upokojevanje. Tisti, ki pred letom 2000 v prvem letu otrokovega rojstva niso bili zavarovani, pa lahko vložijo zahtevek za priznanje te enoletne dobe le še do konca letošnjega leta. Minister je kot najpomembnejši pričakovani učinek reforme izpostavil zajezitev upokojevanja, saj se upokojitveni pogoji zaostrujejo, ker se je črtala kopica izjem, ki so jih lahko uveljavljali zavarovanci po do zdaj veljavni zakonodaji. Novi pokojninski zakon vpeljuje tudi neto odmerne odstotke. Do zdaj smo imeli namreč odmerne odstotke, ki so se množili z valorizacijskim količnikom. 

Reforma bo imela po ministrovih besedah pozitivne učinke tako na kratki kot na dolgi rok. Že v prihodnjem letu bo potrebnih približno 100 milijonov evrov sredstev manj za pokojnine v primerjavi z veljavnim zakonom, v letu 2018 340 milijonov evrov, v letu 2060 pa okoli milijardo evrov. Posebej je minister omenil določbe nove reforme, ki bodo spodbujale zaposlovanje in samozaposlovanje. Tako je več določb, ki v določeni meri razbremenjujejo delodajalce v primeru, če zaposlijo mlade, starejše in matere. Znižanje plačila prispevkov za starejše nad 60 let bo v višini 30 odstotkov, v višini 50 odstotkov pa, če delavec izpolnjuje starostni pogoj za predčasno upokojitev. "S tem želimo doseči, da bo starejša delovna sila nekoliko bolj konkurenčna." Delodajalec bo v primeru, če vsaj za dve leti zaposli iskalca prve zaposlitve v starosti do 26 let, za nedoločen čas, v prvem letu oproščen prispevka v višini 50 odstotkov, drugo leto pa v višini 30 odstotkov. Prav taka znižanja pa veljajo tudi v primeru, če delodajalci zaposlijo iskalko zaposlitve, ki skrbi za otroka do treh let starosti. Samostojni podjetniki pa bodo na začetku svoje podjetniške poti prvo leto oproščeni plačila prispevkov v višini 50 odstotkov, drugo leto pa v višini 30 odstotkov. Reforma ureja tudi varstvo pričakovanih pravic nekaterih kategorij zavarovancev. Tako se bodo lahko po zdaj veljavnem zakonu upokojili med drugim zavarovanci, ki jim je do 31. decembra letos po predpisih o delovnih razmerjih odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti in jim je zagotovljeno denarno nadomestilo do izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Ker se pričakujejo špekulacije je minister napovedal strogo preverjanje, če morda ne gre, v tovrstnih primerih, za špekulativno odpovedovanje delovnih pogodb.

Besedilo Janez Platiše in STA
Foto: Janez Platiše