sobota, 23. marec 2013

24. dnevi rehabilitacijske medicine

Na URI – Soča so pripravili 24. dneve rehabilitacijske medicine, osrednji strokovni dogodek na področju rehabilitacije v Sloveniji, kjer domači in tuji strokovnjaki obravnavajo dobre prakse in novosti na področju celostne rehabilitacije. Vodilo strokovnega srečanja pa je, da je fizioterapija pomemben del rehabilitacije, še zdaleč pa ni edino, kar oseba v procesu rehabilitacije potrebuje. Rehabilitiranec v procesu rehabilitacije potrebuje celostno oskrbo.


Med predavanjem na 24. dnevih rehabilitacijske medicine.Letošnji rehabilitacijski dnevi so namenjeni pogledom na proces celostne rehabilitacije pacientov. Ko se oseba poškoduje in ima zaradi tega omejene ali onemogočene zmožnosti izvajanja vsakodnevnih aktivnosti, to na njih vpliva v veliko večji meri kot zgolj poškodba.

Z leve: prof.dr. Črt Marinček, prof. Luigi Tesio, akademik prof.dr. Milan R. Dimitrijević in prof.dr. Helena Burger.


Letošnji gost iz tujine, profesor Luigi Tesio, priznan italijanski strokovnjak in profesor fizikalne in rehabilitacijske medicine ter vodja oddelka za nevrorehabilitacijske znanosti na Instituto Auxologico Intaliano v Milanu je med mednarodnimi strokovnjaki, ki v času svoje kariere zagovarja celostno rehabilitacijo. Svojega dela se dotika z medicinsko-filozofskimi tezami, kot so ali je človek le biološki stroj, kaj več kot samo oseba, ki jo »popraviš« tako, da ji zgolj obnoviš ali zamenjaš dele. Iz tega izhaja tudi pogled na rehabilitacijo kot celostni proces, ki temelji na mnogo več kot »rehabilitaciji poškodbe«. To je proces, ki skrbi za dobrobit in dobro počutje osebe v celoti (telesa, duha, sodelovanja ….).


Prof. dr. Helena Burger.

Prof. dr. Helena Burger, dr. med, strokovna direktorica inštituta je povedala, da koncepte celostne rehabilitacije na URI – Soča že uvajajo in uporabljajo: »Koncept profesor Tesia je zelo zanimiv, ker se ga loteva tudi iz filozofskega vidika. Res je, da človek ni zgolj skupek sklepov in kosti, ampak ima tudi svojo unikatno osebnost, interese, hobije, službo, ipd., kar pogosto zaradi poškodbe trpi. Zato se trudimo v celostno rehabilitacijo vključiti tisto »nekaj več« s čimer pomagamo pacientom do boljšega počutja na vseh področjih njegovega življenja.«


Akademik, profesor dr. Milan R. Dimitrijević.

Na letošnjih rehabilitacijskih dnevih kot tuji strokovnjak predava tudi akademik, profesor dr. Milan R. Dimitrijević, ki sicer vodi oddelek za klinično nevrofiziologijo na Inštitutu za rehabilitacijo in raziskave v Houstonu, Teksasu. Profesor Dimitrijević je odigral pomembno vlogo pri razvoju klinične nevrofiziologije in nevrologije v ljubljanskem Kliničnem centru (KC) oz. na ljubljanski Medicinski fakulteti, saj je v 70ih letih 20. stoletja pomagal ustanoviti Inštitut za nevrofiziologijo, kjer je delal z ekipo zdravnikov in inženirjev.