petek, 01. marec 2013

59. občni zbor in volitve Planinskega društva Pošte in Telekoma

Planinsko društvo Pošte in Telekoma je na 59. občnem zboru, ki se je pričel s krajšim kulturnim programom sprejelo poročila o bogatem in uspešnem delu Društva v preteklem letu.Sledila je podelitev priznanj in volitve novega vodstva Društva za obdobje 2013 – 2015. Za predsednika PD Pošte in Telekoma je bil ponovno soglasno izvoljen Stane Tomšič. Po končanem uradnem delu je sledilo družabno srečanje z večerjo in plesom.