ponedeljek, 10. februar 2014

Zbiranje viškov hrane v Ljubljani se je pričelo

Zavod Pod strehco pričenja svojo dejavnost s prvim izobraževanjem prostovoljcev, ki bodo sodelovali pri zbiranju viškov hrane za socialno ogrožene, ki jo podpira minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan. Viške hrane bodo lahko prispevali vsi trgovci. Mercator in Tuš sta k projektu že pristopila, z ostalimi dogovori še potekajo. Interes je velik. Z ustreznim vozilom za prevoz hrane je pristopil tudi Avto Triglav.Na prvo izobraževanje, ki je potekalo v Ljubljani se je prijavilo 48 prostovoljcev, ki s pristopnico prevzemajo odgovorno nalogo zbiranja, varnega transporta, higienskega ravnanja, hranjenja in delitve živil. Pooblaščenci za zbiranje viškov hrane, ki ne prihajajo zgolj iz vrst članov Lions klubov, temveč so med njimi tudi tisti, ki preprosto želijo pomagati, so zato povsem formalno tudi registrirani ter opremljeni z identifikacijskimi izkaznicami. Prva skupina, ki je zaključila izobraževanje, je že vključena v povsem konkreten mesečni plan dela in nalog.Ob tej priložnosti je bila sklicana tudi tiskovna konferenca na kateri je sodeloval tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan, ki je poudaril: »Ko gre državi težko, je praviloma težko tudi njenim državljanom. Takrat so potrebna skupna vizija, združevanje moči, energije, znanja in idej. V projektih Zavoda Pod strehco vidim prav to. Združevanje in povezovanje različnih organizacij, celo konkurentov, in prostovoljcev, v prizadevanjih za skupno pomoč in premagovanje izzivov tega časa. Vsem, ki ste že vključeni v delo Zavoda ali se boste ekipi še pridružili, izrekam spoštovanje in se zahvaljujem za vaš prispevek k boljši družbi«. 

 Guvernerka Lions distrikta 129, Slovenija Alenka Marter pa je dejala: »Dobre prakse, ki prinašajo odlične rezultate in zagotavljajo neposredno pomoč socialno ogroženim, je potrebno širiti in izkušnje prenašati na nove sodelavce. Projekt zbiranja viškov hrane je eden takšnih. Člani slovenskih Lions klubov si bomo prizadevali, da bodo zdrava hrana in uporabna živila našla pot do uporabnikov, ne pa na smetišče«.Vodja Zavoda Pod strehco Nastja Škopac pa je izpostavila: »Začetki neprofitnih in prostovoljnih del so vedno težki, vendar vidim, da je tokratna skrb skorajda odveč. Zavod Pod strehco ima široko družbeno podporo številnih podjetij in posameznikov, ki se zavedajo realnosti časa in želijo pomagati. Z našimi projekti želimo pomagati, vendar hkrati tudi ustvarjati odgovorne državljane na poti do samooskrbe, ekonomske neodvisnosti, ekološke ozaveščenosti in skrbi za lastno zdravje«.Pomočnica predsednika uprave Mercator za strateški marketing Milena Štular je dejala: »Mercator se je kot prvi trgovec v Sloveniji pridružil omenjeni pobudi Ministrstva za kmetijstvo in okolje. V lanskem letu smo sodelovanje v okviru tega projekta vzpostavili z lokalnimi Lions klubi v Celju, Mariboru, Kisovcu in Trbovljah, sedaj pa ga širimo tudi v Ljubljano. Trenutno se o tovrstnem sodelovanju dogovarjamo še z dodatnimi devetimi lokacijami širom Slovenije, na podlagi dobrih izkušenj iz Slovenije pa to iniciativo širimo tudi na Mercatorjeve družbe na tujih trgih. Veseli nas, da v sodelovanju s prostovoljci Lions klubov, lahko na ta način, pričaramo kanček upanja in sreče ljudem v stiski.«Predstavnica Skupine Tuš Laura Gričar pa je povedala: »V Tušu smo tesno povezani z okoljem, v katerem delujemo, in se dobro zavedamo težkih razmer, ki so mnoge pahnile na rob preživetja. Zelo dobro se zavedamo tudi etičnih vidikov problematike viškov hrane ter njihovega potenciala s humanitarnega vidika. Zato pozdravljamo in smo tudi sami z veseljem pristopili k pobudi, ki nam omogoča, da lahko z viški hrane iz naših poslovalnic pomagamo tistim, ki jim je taka pomoč potrebna in jih je iz dneva v dan žal vse več.« 

Z ustreznim in nujno potrebnim avtomobilom za prevoz hrane bo Zavod podprl tudi Avto Triglav. Direktor družbe Damijan Vuk je odločitev pospremil z naslednjimi besedami: »Projekte Zavoda Pod strehco podpiramo tudi v Avtu Triglav, kjer bomo pripomogli k varnemu in varčnemu prevozu s Fiatom Qubo. K projektu pristopamo s spoštovanjem do vseh, ki bodo aktivno prispevali k uresničitvi zastavljenih ciljev.«

Pripravil in fotografiral: Janez Platiše