četrtek, 26. februar 2015

Telekom Slovenija, kljub zaostrenim razmeram, v letu 2014 posloval uspešno

20150219_151804

Ljubljana, 26.2.2015 - Skupina Telekom Slovenije je v letu 2014, kljub zaostrenim makroekonomskim razmeram na trgih, na katerih je prisotna, in nižjim prihodkom mobilnih govornih storitev zaradi prehoda na nove, za naročnike ugodnejše pakete, skupaj dosegla 756,5, milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je več od načrtovanega, in za tri odstotke manj od doseženih v letu 2013. EBITDA je dosegel 170 milijonov evrov oz. 22,5-odstotni delež v čistih prihodkih od prodaje, zaradi enkratnih dogodkov, ki so vplivali na rezultat Skupine Telekom Slovenije v letu 2014, hkrati pa predstavljajo trden temelj za njeno poslovanje v prihodnje, pa je Skupina Telekom Slovenije v letu 2014 zabeležila čisti poslovni izid v višini 1,6 milijona evrov. Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije v letu 2014 je na včerajšnji seji obravnaval tudi nadzorni svet družbe.