četrtek, 16. julij 2015

Predstavitev pesniške zbirke Utrinki duše Andreja Ranta

V avli Domus Medica v Ljubljani je zobozdravnik Andrej Rant predstavil svojo novo pesniško Utrinki duše s katero je zaznamoval 50 letni jubilej pesniškega ustvarjanja. V uvodnih besedah je pesnik dejal, da pesnik lahko napiše samo tisto kar čuti in doživlja. Številnemu občinstvu in ljubiteljem poezije je z občutkom prebral ozirom zrecitiral več svojih pesmi, ki so jih povsem prevzele.

foto platise-9209

To je njegova peta pesniška zbirka "Utrinki duše" s katero je zaznamoval 50 letni jubilej pesniškega ustvarjanja. Predstavitev zbirke bi morala biti že lani, pa je bila zaradi težke bolezni avtorja preložena v letošnje leto. Zbirka vsebuje 71 pesmi na 79 straneh in predstavlja vrh njegove poezije. Po mnenju redaktorja akademika dr. Kajetana Gantarja je med njimi nekaj literarnih biserov kot pesem Babici, Kamen in Navje.

foto platise-9195

Na svojstven, humoren način se avtor spoprijema s staranjem. To so pesmi Gospod, Gospa in s smrtjo Morana, Hvalnica smrti, Pozaba. A ni samo Tanatos, prisoten je tudi Eros, v izpiljenih pesmih starejšega datuma. Avtor je sam poskrbel za estetsko obliko knjige. Hermes na starogrškem novcu na naslovni strani izraža poduhovljenost, maska kralja Ojdipa na zadnji platnici, najboljše kiparsko delo avtorja, pa obup Človeka.
Poezija dr. Ranta je pisana v tekočih verzih, v metrični obliki z rimami, ki je pogosto prepletena tudi z notranjimi rimami. Pesmi imajo mnogokrat zelo izraženo melodiko, prilagojeno vsebini. Ta je zelo raznolika, od ljubezenskih občutij do trpečih spoznanj minevanja, vprašanj o smislu življenja in obstoja, do kritičnih pesmi in baladnih motivov.



Andrej Rant je svoje življenje posvetil zobozdravstvu in poeziji. Kot zobozdravnik je več kot trideset let skrbel za oralno zdravje zelo zahtevne populacije otrok in odraslih z motnjami v razvoju. V njegov delokrog so spadali tako duševno moteni otroci Zavoda Janeza Levca, kot tudi slepi in slabovidni otroci Zavoda za slepo mladino ter deset let slušno in govorno prizadeti otroci Zavoda za slušno in govorno prizadeto mladino. Delo je opravljal ves čas predano, z veliko ljubeznijo, potrpežljivostjo in razumevanjem. Na svojem strokovnem področju je deloval tudi v mednarodnih okvirjih kot član Sveta mednarodne organizacije za oralno zdravje otrok z motnjami v razvoju IADH.

foto platise-9184

Pesnik Rant je človek, ki ima v sebi prirojen čut ljubezni do sočloveka, do pacienta , človek z zelo razvitim čutom za pravičnost, ki ne prenaša krivic in nasilja. Bogastvo njegove duše se kaže tudi v njegovi poeziji, ki je izpiljena in se dotakne srca. Pesniti je začel že v gimnaziji leta 1964 , ko je odkril dar pesnjenja. Od takrat ustvarja nepretrgoma.

foto platise-0531

Doslej so izšle njegove pesniške zbirke: Telohi leta 1984, Zornice leta 1998, Izpovedi leta 2006 in bogati izbor, pesniška žetev Zlati klas, ki je izšla leta 2012 ob pomoči Zdravniške zbornice.

foto platise-0533

Občasno je svoje pesmi objavljal v raznih revijah in časopisih, redno pa jih objavlja v naši reviji ISIS od leta 2010, v vsaki številki tri do štiri. Ljubiteljsko se ukvarja tudi s kiparstvom, s svojimi stvaritvami v žgani glini je sodeloval na štirih bienalih zdravnikov umetnikov v Galeriji Krka. V začetku leta 2012 je bila na njegovo pobudo pri Slovenski konferenci Svetovnega slovenskega kongresa ustanovljena literarna sekcija Kongresa - Slovenska beseda, Andrej Rant pa je bil izvoljen za njenega predsednika.

Besedilo: Janez Platiše in Polona Wallas
Foto in video: Janez Platiše