četrtek, 27. avgust 2015

Pri SPL Ljubljana je denar rezervnega sklada varen

Ljubljana, 27.8.2015 - V SPL Ljubljana, kjer letos praznujejo 50 let delovanja, že dalj časa opozarjajo, da je varnost denarja, zbranega na računu etažnih lastnikov posamezne stavbe odvisna zgolj od stopnje poštenosti posameznega upravnika, kateremu je denar zaupan. Ker država še vedno ni vpeljala mehanizma kontrole oziroma sankcij, so se v podjetju SPL odločili, da za lastnike, ki so jim zaupali upravljanje, večkrat letno pripravijo informacijo o skladnosti poslovanja z zahtevami zakonodaje, ki ureja to področje. S tem želijo predvsem dati jasno in verodostojno zagotovilo, da je denar, ki ga lastniki vplačujejo v rezervni sklad, varen.


Mineva 12 let, odkar je uveljavljen rezervni sklad in upravnikom dano pooblastilo, da upravljajo s sredstvi rezervnega sklada in skupnim denarjem stavb. Zlorabe na tem področju so žal pogoste, nanje so v SPL opozarjali že pred letom dni. »Razmišljali smo, kako učinkovito zaščiti rezervni sklad lastnikov in ohraniti zaupanje v delo poštenih upravnikov, ki ga najedajo tovrstna in podobna ekscesna ravnanja. Enako pomembno se nam zdi tudi, da pri lastnikih stanovanj spodbudimo zavedanje, da obstaja nevarnost na tem področju,« je povedal generalni direktor SPL Ljubljana Franc Props in dodal: »Z zunanjim neodvisnim pooblaščenim revizorjem, ki letno revidira celotno poslovanje družbe SPL Ljubljana, smo se dogovorili, da štirikrat letno revidira tudi upravljanje s sredstvi rezervnega sklada.Tako družba SPL Ljubljana letos razpolaga že z drugim revizorjevim mnenjem glede skladnosti poslovanja s sredstvi rezervnega sklada. Prvo mnenje je bilo izdano po pregledu, opravljenem za prvi kvartal letošnjega leta, in drugo konec junija. Iz obeh mnenj je jasno razvidno, da sredstva rezervnega sklada upravljamo transparentno in odgovorno. Smo prva in edina družba za upravljanje z nepremičninami pri nas, ki je to do sedaj naredila. Revizijo sredstev rezervnega sklada bomo izvajali štirikrat letno. Pozivamo pa vse upravnike, naj storijo enako in s tem pokažejo, da sredstva rezervnega sklada vodijo pošteno ter tako ne mečejo slabe luči na vse upravnike v državi.«

V SPL Ljubljana so sicer že spomladi dali pobudo Zbornici za poslovanje z nepremičninami, naj se razmisli oziroma uveljavi standarde, po katerih deluje »Zaupanja vreden upravnik«. S tem bi se začelo razlikovati med resnim in »ljubiteljskim« upravljanjem. Zadnje lastnikom prevečkrat prinaša škodo namesto koristi. Cilj SPL je v prvi vrsti opozoriti lastnike stanovanj na nepravilnosti, ki se dogajajo in jih s tem osvestiti in opomniti, naj bodo pozorni na dolžnosti in delo svojih upravnikov in njihovega ravnanja s sredstvi rezervnega sklada.Varnost sredstev rezervnega sklada je izrednega pomena tudi za sedanja in prihodnja vlaganja v vzdrževanje in energetske prenove stavb, h katerim spodbujajo v SPL Ljubljana. Le sredstva, ki jih kot stanje rezervnega sklada upravnik prikazuje in se ta dejansko nahajajo na računih, lahko porabijo za energetsko prenovo, ki je za stavbo in stanovalce še kako pomembna. »Samo letos pri nas izvajamo energetsko prenovo stavb na več kot 50 stavbah. Od lani oktobra smo peljali vse aktivnosti v smeri pridobivanja dokumentacije za prenovo stavb, letos prenove že uspešno izvajamo. Za vse stavbe smo pridobili nepovratna sredstva Eko sklada in zagotovili tudi sredstva bank.

Družba SPL kot redna plačnica in velika ter pomembna poslovna partnerka bank lahko sredstva za lastnike stavb pridobi pod najboljšimi pogoji,« je poudaril Franc Props. SPL Ljubljana pri energetskih prenovah pripravi in izvede vse, kar je treba, da je projekt energetske prenove realiziran v zadovoljstvo lastnikov. Te aktivnosti segajo od tehničnega svetovanja za izbiro optimalnih rešitev, izdelavo tehnične dokumentacije s potrebnimi predizmerami za zbiranje ponudb, organiziranja zbiranja ponudb, sodelovanje z lastniki pri sprejemanju njihove odločitve glede najugodnejšega ponudnika in zagotovitvi potrebnih manjkajočih denarnih sredstev, nazor nad izvedbo del in prevzem del ter spremljanje napak v času garancijske dobe.Energetska obnova stavb poleg estetske funkcije prinaša tudi prihranke pri porabi energije za stanovalce ter ohranja vrednosti stavbe. »Vložek v prenovo, ki znižuje porabo energije za ogrevanje, torej dodatna izolacija na fasadi oziroma ovoju, se lastnikom s prihranki lahko povrne že v slabih štirih letih, če smo uspešni pri pridobivanju sredstev EKO sklada, brez nepovratne subvencije pa v slabih osmih letih,« je še povedal Props.

SPL Ljubljana svojim strankam ponuja tudi spletno stran, na kateri je mogoče najti vse informacije o energetski prenovi stavb. Spletno stran si lahko ogledate na http://financiranje-prenov.spl.si/