ponedeljek, 14. september 2015

Odprtje oskrbovanih stanovanj v Dravljah

V ponedeljek, 14. septembra 2015, so ob 13.30 uri župan Zoran Janković, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL Sašo Rink in direktor skupine Mijaks Miha Jarc odprli oskrbovana stanovanja Mijaks na Draveljski ulici 44.


Dva objekta, ki sta bila zgrajena v okviru javno zasebnega partnerstva med skupino Mijaks ter Mestno občino Ljubljana in Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana, stojita v bližini doma starejših občanov Šiška. V obeh je skupaj 54 neopremljenih oskrbovanih stanovanj, od tega je 10 oskrbovanih stanovanj in 8 parkirnih mest v lasti Mestne občine Ljubljana in bodo namenjena oddaji z neprofitno najemnino.


Takoj po odprtju novih oskrbovanih stanovanj sem se v enem izmed novozgrajenih stanovanj pogovarjal, zato glas tudi malo odmeva, s Sašom Rinkom, direktorjem Javnega stanovanjskega sklad Mestne občine Ljubljana, ki je poudaril, da je razpis še odprt in da zainteresirani upokojenci in starejši ljudje ter invalidi še lahko zaprosijo za stanovanje.