četrtek, 12. maj 2016

Podjetje Skaza dobro posluje in zaposluje

Za podjetje Skaza je značilno dobro poslovanje, odpiranje novih delovnih mest, lasten razvoj, sodobna tehnologija, kvalitetni izdelki in družbena odgovornost. Lani so imeli 31 milijonov evrov prihodkov, letos jih načrtujemo 40. Želijo postati ekološko naravnana multinacionalka kjer je vedno v ospredju potrošnik ter njegovo zadovoljstvo in še naprej izvozno naravnani saj kar 90 odstotkov izdelkov izvozijo na trge Evrope, Rusije, ZDA in Kitajske

Proizvodnja hala podjetja Skaza.


Kazalec uspešnosti poslovanja gospodarske družbe (EBIT), torej razlika med poslovnimi prihodki in odhodki, je z 1,7 milijona evrov lani zrasel na letošnjih 2,8 milijona evrov. Želijo postati multinacionalka, ki bo z izdelki iz reciklatov še naprej oskrbovala predvsem pohištveno industrijo ter podjetja iz elektro in avtomobilske industrije.

Direktorica Skaze Tanja Skaza poudari: "Letos smo povečali tudi število zaposlenih, z lanskih 260, na načrtovanih več kot 300 do konca leta. Lani pa smo v sodobno opremo in stroje vložili skoraj milijon evrov in prav toliko denarja namenili tudi za razvoj. Naš uspeh ne temelji samo na kakovosti izdelkov, ampak tudi na kakovosti celotnega sistema delovanja podjetja, kjer je vedno v ospredju potrošnik ter njegovo zadovoljstvo in izkušnja z našim podjetjem."

Direktorica podjetja Skaza Tanja Skaza (desno) in izvršna direktorica Ana Laura Rednak (foto Katja Kodba)
V Skazi veliko navdiha črpajo iz narave. "Menimo, da je najboljša učiteljica, zato vidimo prihodnost v povezovanju tehnologije z naravo. Prihodnost vidimo v okolju prijazni plastiki. V izdelkih, ki so v sožitju z naravo, obenem pa barviti in lepega videza" je izpostavila izvršna direktorica Skaze Ana Laura Rednak.

Mladi so v ospredju pri številnih letošnjih projektih, s katerimi jim Skaza daje priložnost, da dobijo kakovostne in realne delovne izkušnje ter odlične reference, ki jim bodo pomagale do zaposlitve. Predvsem se bodo osredotočili na delo z nadpovprečno nadarjenimi otroki, ki prihajajo iz socialno šibkih družin. 

Dizajnerski kuhinjski pripomočki blagovne znamke C! Cuisine, foto Katja Kodba


Eno večjih dobrodelnih akcij bodo izvedli v začetku oktobra ob svetovnem tednu otroka. Organizirali bodo humanitarni tek s sloganom "Otrok otroku", na katerem bodo tekli otroci, ob vsakem, ki se bo teka udeležil, pa bo podjetje Skaza podarilo donacijo njihovemu vrstniku, ki potrebuje pomoč.