sreda, 15. marec 2017

ZZZS ministrstvu predlaga podaljšanje javne razprave

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) do izteka javne razprave o predlogu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ministrstvu za zdravje očitno ne bo posredoval svojih pripomb. Teh namreč skupščina zavoda danes ni potrdila, ob kar precej kritikah predloga zakona pa je sklenila pozvati ministrstvo, naj podaljša javno razpravo.

Člani skupščine so bili v svojih razpravah bolj kritični. Predstavnik upokojencev Martin Toth, je med drugim menil, da bo predvidena razmejitev pristojnosti med ministrstvom in ZZZS vodila do neučinkovitosti, devetčlanski svet pa da ne more nadomestiti skupščine. STA.