četrtek, 15. februar 2018

Občina Trebnje hoče priti med deset najbolj razvitih v Sloveniji

»Občina Trebnje je imela v preteklem letu eno najuspešnejših let v zadnjem desetletju. Predvsem na gospodarskem področju, kjer smo skupaj investirali verjetno največ na prebivalca v celi Sloveniji. Gre za naložbe v vrednosti približno 18 milijonov evrov v gospodarstvu. To zagotavlja prek 250 novih delovnih mest,« je poudaril župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic. 

Z leve: Alen Štritof, Alojzij Kastelic, Vida Šušterčič in Žiga Zaplotnik.

Občina Trebnje je veliko investicijo namenila razvoju industrijske cone, ki pomeni zagon za lokalna podjetja, kot sta Trimo in Rem, ki sta pri financiranju tudi sodelovala. Tudi na področju otroškega varstva je opazen napredek, odprli so nove oddelke in pridobivali nove kapacitete. Župan Alojzij Kastelic ocenjuje, da tovrstni optimizem, ki preveva Trebnje, sega tudi širše po Sloveniji: »Verjamem, da je zdaj ugoden čas, da ta optimizem prenesemo tudi na mlajšo generacijo. Na tiste, ki bodo za nami prišli v ta prostor in nadgradili naše delo. Zdaj snujemo nove projekte, želim, da se čim več mladih vključi, da naredimo razvojni preboj, ki bo pomenil, da Občina Trebnje pride med deset najbolj razvitih občin v Sloveniji.« Letos bodo nadaljevali z drugo fazo v industrijski coni, zgradili vrtec v Šentlovrencu in nadaljevali projektiranje kulturnega centra, ki je trenutno v zaključni fazi s prostorskim načrtom.

»Življenje je pokazalo, da potrebujemo tudi projekte, ki vzpodbujajo ljudi, jih družijo in dajejo možnost vključevanja. Tako smo z Medobčinskim razvojnim centrom razvili projekt Sejanje optimizma,« je napovedal župan Alojzij Kastelic. V Občini Trebnje se namreč vse bolj skozi različne projekte in spodbude aktivirajo na področju dela z mladimi, kar jim je že prineslo certifikat Mladim prijazna občina. V svoji zasnovi tudi projekt Sejanje optimizma pomeni predvsem omogočanje mladim, da izkusijo neslutene možnosti, ki jih ponuja naš življenjski prostor, tako Trebnje, celotna Slovenija kot tudi Evropa. S projektom želijo vsejati miselnost, da so njihove možnosti širše kot dvomilijonski slovenski trg. S tem želijo mlade opogumiti, da razmišljajo bolj široko in drzno, saj se jim kot državljanom Evrope odpira širši, 500 milijonski trg, ki ponuja osupljive možnosti.

K sodelovanju vabijo vse mlade iz celotne države, da jim na elektronski naslov info@trebnje.si sporočijo svoj interes za sodelovanje v projektih Europe goes local, S.P.A.C.E. in FATE. V projektu Sejanje optimizma bodo vsak mesec eni mladi osebi (med dopolnjenim 15. in 29. letom) omogočili srečanje in enodnevno druženje z izbrano uspešno osebo iz različnih sfer življenja, kot na primer politične sfere, gospodarstva, športa, kulture in umetnosti itd. po njihovi izbiri, ki bo mladi osebi v enodnevnem druženju omogočila vpogled v svoje delo in delila izkušnje uspeha »iz prve roke«. Sodelovanje v projektih je prostovoljno, vse stroške prehrane, nočitev in potovanj pa krije Občina Trebnje. 

Župan Občine Trebnje Alojzij Kastelic je predstavil nov projekt Sejanje optimizma. Poleg njega višja svetovalka za prostorsko načrtovanje in urbanizem Vida Šušterčič.
 Višja svetovalka za prostorsko načrtovanje in urbanizem Vida Šušterčič je pojasnila, da se je od sprejetja Občinskega prostorskega načrta (OPN) nabralo več kot 1000 pobud občanov in poslovnih subjektov za spremembo namembnosti zemljišč. Zaradi plačevanja nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča so imeli prvič pobude za vračanje stavbnih zemljišč v kmetijsko rabo, kar predstavlja približno polovico vseh pobud.

Vida Šušteršič je izrazila zadovoljstvo, da je v spremembah in dopolnitvah OPN ugodeno pobudam večine pobudnikov: »Mlade družine bodo s pridobitvijo novih stavbnih zemljišč lahko gradile v domačem okolju, tako tudi ne bomo beležili odliva mladine iz naše občine. Poleg tega se širijo določena stavbna zemljišča, namenjena poslovnim dejavnostim – naša občina je glede na trende v zadnjih letih izjemno zanimiva za gradnjo trgovskih, poslovnih in industrijskih objektov. To posledično pomeni, da ustvarjamo nova delovna mesta in je brezposelnost pod republiškim povprečjem.«

Vodja Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti Žiga Zaplotnik je predstavil evropska projekta FATE (Fighting for equal access to sports and exercise) in S.P.A.C.E. (Street participation for active citizenship in Europe), odobrena v okviru programov Erasmus+ in Evropa za državljane, ki hkrati pomenita predpriprave in začetne aktivnosti novega projekta Sejanje optimizma. Za občino je najbolj pomemben projekt Europe goes local, v sklopu katerega bodo pripravili in realizirali dvoletni načrt za razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela. Tako bodo začeli izmenjavo dobrih praks iz tujine.

Mlade v lokalnem okolju želijo aktivirati in spodbuditi njihovo podjetniško miselnost. V okviru projekta S.P.A.C.E. bodo spodbujali participacijo občanov, jih vključili v debate in jim odkrili možnosti, ki se odpirajo v sodelovanju z EU. Skozi projekt bo debata o Evropski uniji dosegla ulice, in sicer bo v projektu usposobljenih 22 uličnih posrednikov oziroma glasnikov »evropske besede«, ki bodo v uličnih debatah ljudi izobraževali o načinih in možnostih aktivne participacije. »Letos je v Občini Trebnje leto gibanja in športa. Mlade in starejše želimo spodbuditi h gibanju, da se zviša kakovost življenja. Občina bo sodelovala finančno in promocijsko, podporno, da na dolgi rok doseže pozitivne učinke,« je dejal Žiga Zaplotnik.

Alen Štritof, osebni trener in lastnik športnega centra Top Gym v Trebnjem, je povedal, da je bila občina uspešna pri prijavi projekta FATE (Fighting for equal access to sports and exercise) na razpis programa Erasmus+ Sport in tako pridobila sofinanciranje v višini 60.000 evrov. Glavni cilj projekta FATE je s tekmovalnim športom, v tem primeru kickboxingom, doseči socialno vključevanje ljudi s posebnimi potrebami. V ta namen bodo v Trebnjem, Trenčinu, Novem Sadu in Trstu organizirani mednarodni dogodki, imenovani »Fate Fight Night«, sredstva od vstopnine pa bodo namenili za ustrezne dodatne športne programe varovancem varstveno-delovnih centrov. Prvi od štirih dogodkov »Fate Fight Night« bo v Trebnjem, in sicer 10. marca.