četrtek, 12. julij 2018

Rezultati poklicne in splošne mature 2018

V prostorih Državnega izpitnega centra je bila v sredo, 11. julija, novinarska konferenca, na kateri smo predstavili rezultate poklicne in splošne mature 2018. O podrobnostih rezultatov so spregovorili ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, direktor Državnega izpitnega cnetra dr. Darko Zupanc, predsednik komisije za poklicno maturo dr. Boris Dular in predsednik komisije za splošno maturo, dr. Blaž Zmazek. Splošno maturo je v letu 2018 na 84 šolah skupno opravljalo 6.248 kandidatov. Uspešnost dijakov na splošni maturi je bila 88 odstotna, lani 87,3 odstotna. Maturantov, ki so prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo pri splošni maturi, torej kandidatov, ki so bili ocenjeni z od 30 do 34 točkami je 271 (julija lani 260), med njimi je 165 deklet in 106 fantov. Prihajajo iz 47 gimnazij iz 34 krajev. Najvišji možni splošni uspeh (34 točk) je letos doseglo 10 kandidatov (julija lani 15), med njimi 6 deklet in 4 fantje. Prihajajo iz 7 gimnazij v 5 krajih.

Uspešnost kandidatov na poklicni maturi je bila 90,5 odstotna (lani 91,3 odsotna). Poklicne mature so se na 145 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležili skupaj 8.061 (lani 8.003) kandidati, od tega 6.927 dijakov in 1.134 ostalih. Izjemen uspeh na poklicni maturi, torej kanidadti, ki so dosegli 20, 22 ali 23 točk, je doseglo 337 kandidatov. Prihajajo iz 79 šol oz. organizacij in iz 33 različnih krajev v Sloveniji.Kar 84 maturantov z vsemi točkami na poklicni maturi pa prihaja iz 39 šol oz. organizacij in iz 20 različnih krajev v Sloveniji. Med njimi je 45 deklet in 39 fantov. 

Mednarodno maturo, ki je 6 predmetna, izvajajo tri šole v Sloveniji. V Ljubljani in Mariboru je na Gimnaziji Bežigrad in II. Gimnaziji Maribor mednarodno maturo odpisala že 27. generacija, na Gimnaziji Kranj pa 7. Letos je k mednarodni maturi pristopilo 66 dijakov iz Slovenije in 20 tujcev.

Slovenski dijaki so dosegli v povprečju 39,9 točko v Mariboru, 39,7 v Ljubljani in 39,4 v Kranju. Najvišji možen uspeh na mednarodni maturi je 45 točk, za izjemen uspeh pa se šteje dosežek 40 točk ali več, kar je doseglo 37 dijakov.

Kandidati, ki bodo vložili vlogo pri http://www.ric.si/ za vpogled, bodo lahko na spletni stran http://matura.ric.si pogledali datum in uro vpogleda. Prav tako bodo individualno obveščeni o tem, kdaj je bil ugovor obravnavan in ali je prišlo na podlagi podanega ugovora do spremembe ocene.