četrtek, 03. januar 2019

Mešani pevski zbor DCAdur navdušil občinstvo #foto #video

Ljubljana, december 2018 - Mešani pevski zbor DCAdur, ki ga vodi socialna pedagoginja Tina Jerman, drugače pa strokovna sodelavka v Dnevnem centru aktivnosti za starejše na Rudniku v Ljubljani je 7. decembra nastopil na Srečanju kulturnih skupin Dnevnih centrov aktivnosti (DCA) za starejše iz Ljubljane, Kopra in Maribora. Z lepim in ubranim petjem so navdušili občinstvo. Spremljala sta jih harmonikar Janko Prah in nekdanji član ansambla Henček, kitarist Bogdan Čater.

Tina Jerman, zborovodkinja Mešanega pevskega zbora DCAdur med solo petjem. Zato sem za pogovor prosil zborovodkinjo Tino Jerman, ki s tako vnemo, ljubeznijo in predanostjo uči lepega petja starejše osebe. Človek kar ne more verjeti, da je v tako kratkem času uspela oblikovati glasove članov pevskega zbora, da jih je užitek poslušati. Hitro se začuti, da je iz glasbene družine, da ima glasbeno izobrazbo in da je hčerka kitarista, ki je vrsto let igral pri ansamblu Henček, ki bi 18. decembra praznoval 80. letnico.

VIDEO 'Prijatelji, ostanimo prijatelji'. MPZ DCAdur, zborovodkinja Tina Jerman.


Kdaj in kako je pričel nastajati pevski zbor?
"Pevski zbor se je začel sestavljati marca 2018. V zasedbi, kakršni je sedaj, ki šteje 31 članov, pa deluje dobre tri mesece. V vsakem centru deluje zasedba ljudskega petja, ker pa je bila s strani članov večkrat izražena želja po pravem zborovskem petju, se je z mojo zaposlitvijo v DCA Rudnik, ta možnost tudi realno pojavila. Postavljena sem bila pred izziv, razpisali povabilo k zboru in tako se je začelo. Združila sem prijetno s koristim, ljubezen z delom in če k temu prištejem še krasno skupino čudovitih ljudi so bile dane možnosti, da smo ustvarili popolno kombinacijo."

Mešani pevski zbor DCAdur in zborovodkinja Tina Jerman.


Kako poteka učenje in kolikokrat imate vaje?
"Vaje imamo enkrat tedensko, pred pomembnimi nastopi pa imamo še kakšno več. Ko so pevci in pevke pričeli izražali željo po zahtevnejši glasbi, si nikakor niso mislili pred kakšne izzive bodo postavljeni. Sedaj morajo peti pravilno, poslušati soseda, ki poje popolnoma drugače, brati hieroglife, ki jim pravimo note, pa istočasno še besedilo in če jim to vse skupaj uspe, istočasno seveda, dobijo še zadnjo zahtevo – zraven naj se še smejejo. Hmmm zalogaj in pol, a pevce druži ljubezen do petja, veselje do druženja in kvalitetnejšega preživljanja prostega časa, kar pa je tudi poslanstvo dnevnih centrov iz katerih prihajajo."

VIDEO 'Zvezde na nebu gore' MPZ DCAdur, zborovodkinja Tina Jerman.


Kakšen je vaš repertoar in s kom še sodelujete?
"Repertoar zbora je zelo pester od slovenskih ljudskih, umetnih, pa do popevk in tujih pesmi (spogledali smo se že z dalmatinskimi, v prihodnje pa bomo poskusili zapeti še v kakšnem tujem jeziku). Bistvo je, da so skladbe pevcem všeč in da v njih uživajo. Prve projekte smo izpeljali v sodelovanju s triom Klas iz Škofljice, ki ga sestavljajo kitarist Bogdan Čater (nekdanji član ansambla Henček), bas kitara in vokal Lado Narobe ter harmonika Janko Prah, v bodoče pa upamo in si želimo sodelovati tudi z ostalimi zasedbami v naših DCAjih, pa tudi z zbori iz bližnje in daljne okolice."

Mešani pevski zbor DCAdur spremljata harmonikar Janko Prah in kitarist Bogdan Čater, nekdanji član ansambla Henček in oče Tine Jerman. 

Kolikokrat in kje ste že nastopali?
"Kljub kratkemu obstoju smo imeli tudi že kar nekaj nastopov. V maju smo prvič nastopili na pikniku članov DCA Ljubljana v Mostecu. Septembra je sledil nastop na srečanju pevskih zborov društev upokojencev OZDU Vič - Rudnik na Galjevici. Koncert v Domu starejših občanov Krško smo imeli 30. novembra, nastop na kulturnem srečanju DCA Ljubljana, Maribor in Koper v Zalogu pa smo imeli 7. decembra. Naš prvi novoletni koncert z naslovom 'Rože, veselje in lepe želje' pa smo imeli 14. decembra v gledališki dvorani Centra Zalog. Predvsem novoletni koncert je bil namenjen našim članom in želimo si, da bi bil v prihodnje obisk nekoliko večji."

VIDEO 'Tri planike'. Mešani pevski zbor DCAdur, zborovodkinja Tina Jerman.


Kakšni so vaši načrti in kaj pomeni DCAdur, ki je vaše ime zbora?
"Pričeli se bomo pripravljati na koncert v počastitev praznikov v marcu, pred tem nas čaka nastop ob kulturnem dnevu v februarju, dolgoročno pa je naš cilj ustvarjati nek železni repertoar, ustvarjati kvalitetno glasbo ter predvsem uživati v druženju in petju. Ime zbora DCAdur se seveda nanaša na kratico DCA (Dnevni center aktivnosti) kamor spadamo in delujejo pod okriljem Mestne zveze upokojencev Ljubljana. Program pa sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dur pa je glasbeni izraz. V glasbi imamo dur in mol ... tonski načini, lestvice v kateri so skladbe napisane. Od njih je odvisno kako bo skladba zvenela. Durovske so trde, a navadno bolj veselega zvena, medtem ko je mol v nasprotju z durom mehak in nekoliko bolj melanholičen."