torek, 08. oktober 2019

Pogovor z dr. Iztokom Simonitijem o demokraciji

Črnogorsko akademsko društvo iz Ljubljane je v okviru svojih tematskih pogovor dne 3.10.2019 organiziralo pogovor z dr. Iztokom Simonitijem, ki ga je vodil Remzo Skenderović, univ. dipl. pravnik. Povod za pogovor je bil izid knjige dr. Iztoka Simonitija Vode svobode.Nekaj poudarkov iz pogovora. »Ker pri nas ne deluje demokracija, ne deluje pravna država in posledično tudi sprava ne. Svoboda je največji dosežek zahodne civilizacije, ki se je razvila iz grško-rimske in ne judovsko-krščanske tradicije.Tako svobodo/demokracijo imamo Slovenci prvič v zgodovini. Slovenija je demokratično in pravno šibka država in ni gotovo ali bomo demokracijo obdržali. Zato je naš nacionalni interes, da Evropa ostane demokratična in naklonjena obstoju majhnih držav. Demokracija je v bistvu sprava zato, ker probleme skupnega življenja rešuje bolje kot drugi znani režimi. Upor proti kršilcem ustave, ki je najvišja obljuba občanom, je zato vedno legitimen in ne potrebuje dovoljenja.

Z zapisom v ustavo upor postane temeljna pravica kot so pravica do govora, zbiranja, kritika do vsake oblasti. Največji zločinci so tisti, ki načrtno ustvarijo stanja, v katerih človek mora biti izvajalec zla, če hoče preživeti. Zato je srečen narod, v katerem obstaja soglasnost o preteklosti. Zato je kler sokriv za rast antireligioznosti v Evropi, ki je grožnja svobodi vere in s tem svobodi kot taki. Podpisani sporazum med Vatikanom in Republiko Slovenijo se razlikuje od prizadevanja vodstva slovenske cerkve. V temelju Evrope, ki jo hočemo živeti ni krščanska ideja, ampak je demokracija-grško-rimska ideja.Kler je trenutno za demokracijo zaradi koristi, ki si jih obeta od oblasti, ne pa iskreno. Kritika je dejanje državljanskega poguma, ker se hoče preprečiti negativne posledice pravne nevarnosti. Svobode ni brez delovanja civilne družbe in medijev. Neprestano mora potekati javna razprava v organih oblasti, civilni družbi, medijih in med intelektualci. Razkriti bo treba interes 'osamosvojiteljske' politike po letu 1990 in blokado pravne države. Zakonodajna in izvršna oblast sta sistematično zatirali in zatrli pravosodje, tretjo vejo oblasti. Pozablja se, da je demokracija nad pravno državo.

Posledica te blokade je pravosodna nedotakljivost prvega ešalona 'osamosvojiteljev', katedralnega klera, bankirjev itd., kar ubija demokracijo. Vse osebne pravice-temeljne, politične, socialne, kulturne so dolžnosti tako za državo kot oblast; ona jih mora zgotavljati, ampak državljani jih moramo uporabljati in braniti, sicer jih bomo zgubili.«

Ta zanimiv pogovor bo v celoti objavljen v nastajajoči knjigi pogovorov omenjenega društva ,,LUČA''.

Dr. Simoniti je slovenski pravnik, karierni diplomat, mednarodni politolog, profesor za področje diplomacije. Z osamosvojitvijo Slovenije prvi uradni predstavnik Slovenske države pri vladi Republike Italije (veleposlanik do 1994). Vodil je urad za Slovence v zamejstvu in po svetu. Bil je pogajalec z Vatikanom in vodil komisijo za mejo s Hrvaško (1994-97). Med 15. februarjem 2001 in 23. decembrom 2002 je bil državni sekretar Republike Slovenije na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, od 2003 svetovalec predsednika RS. 1995-1999 je bil sodnik Sodišča za spravo in arbitražo pri OVSE. Na FDV in nekdanji diplomatski akademiji pri MZZ je predaval mednarodne in diplomatske odnose (od 1996 kot izredni profesor). Prevaja strokovno literaturo s področja mednarodnih odnosov in kot urednik zbirke Mednarodni odnosi pri založbi FDV, napisal k vrsti prevodov del tujih avtorjev izčrpne spremne študije. Je tudi publicist, ki objavlja v periodiki in sodeluje na javnih tribunah.

Besedilo: Remzo Skenderović
Foto: Janez Platiše