petek, 07. maj 2021

Družina, verski katoliški časopis izhaja že 70 let

Slovenski katoliški tednik Družina, ki letos obeležuje 70 let izhajanja je začel izhajati 7. maja 1952 kot verski list Apostolske administrature za Goriško. Leta 1973 je Družina iz štirinajstdnevnika postala tednik. Na Družini pravijo, da so bili nekoč glas tistih, ki bi sicer ostali utišani. Danes pa imajo drugo vizijo. Želijo biti glas razuma in spodbujati dialog namesto prepirov.Direktor tednika Tone Rode pa je dejal, da je njihovo poslanstvo vseskozi in ves čas biti blizu ljudem. Kot je dodal, je vloga Družine večplastna, saj informirajo, izobražujejo in bodrijo tako kristjane kot tudi vse ostale, ki jih berejo. Tudi zato jubilejno leto obeležujejo pod sloganom 'Vedno s teboj'.

To pa po besedah Boštjana Debevca, odgovornega urednika Družine pomeni, da pri svojem delu vedno izhajajo iz življenja in stika z ljudmi. "Ni področje, ki bi bilo nedotakljivo, oziroma se ga ne bi lotili z našimi vsebinami: področje družbe, področje razvedrila, odnosov, da ne rečem področje duhovnosti, ki je naše temeljno poslanstvo bilo vedno – kazati pot, kako v času in prostoru prihajati do Boga in se odzivati na izzive tega časa."„Naše praznovanje začenjamo v medijsko razvnetem času, v času, kjer smo po eni strani tradicionalni mediji spet dobili veljavo, zato ker prinašamo zanesljive, preverjene, verodostojne posvetne in verske novice. Pri našem časnikarskem delu so v ospredju vrednote in radost življenja,“ je na novinarski konferenci v četrtek povedala vodja marketinga pri tedniku Družina Manica Ferenc.

Kratka zgodovina izhajanja tednika Družina

Apostolski administrator za Goriško dr. Mihael Toroš je leta 1952 od takratnih oblasti dobil dovoljenje za izdajanje novega verskega lista. Z dr. Jožetom Premrovom sta iskala ustrezno ime. »V mislih sem imel slovenski narod, ki naj bo ena sama Družina. Ko sem razloge povedal Torošu, me je od veselja objel  in  dejal  'Družina  naj  bo!'«  je  o  nastanku  imena  ob  50-letnici  izhajanja  Družine  povedal Premrov. Od 7.maja 1952 tako verski list Družina izhaja kot edicija tedanje apostolske administrature za Goriško. Ustanovitelj in izdajatelj je bil apostolski administrator dr. Mihael Toroš.

Apostolski administrator za slovensko Primorje (pozneje koprska škofja) škof dr. Janez Jenko je 20. maja 1965 s soglasjem takratnih slovenskih škofov ordinarijev Družino prenesel na vse slovenske škofje. Tako je tudi formalno postala glasilo vseh slovenskih škofj. Preoblikovanje Družine se je dogajalo  ravno  v  času  urejanja  diplomatskih  odnosov  med  SFR  Jugoslavijo  in  Svetim  sedežem,ko  takratna  oblast  ni  več  tako  rigorozno  pritiskala  na  uredniško  in  izdajateljsko  politiko.

Naklada je zaradi vse bolj pestre in obširne vsebine strmo rasla. Leta 1966 Družina prvič izide v neverjetnih 100.000 izvodih. Uredništvo je vsebino, ki je bila dotlej pretežno omejena na nabožne članke, pridige in kvečjemu domoljubne spise, razširilo s poročili o dogodkih v Cerkvi doma in posvetu. Nov uredniški pristop se je odražal tudi v nakladi. V letu 1971 je štela 130.000 izvodov, za božič 1971 pa celo rekordnih 147.000 izvodov. Januarja 1973 se je uredništvo odločilo za nov korak in Družina je začela izhajati kot tednik.

Po  nekdaj  zgolj  versko  obarvanih  temah  in  vsebinah  je Družina  začela  objavljati družbeno kritične članke. Posebej je opozarjala na pravice katoličanov in verujočih v socialistični družbi:  vprašanja  uradne  ateistične  vzgoje  v  šolah,  praznovanje  božiča  kot  dela  prostega  dne, pravice  vernih  v  javnih  zavodih  (duhovna  oskrba  v  zaporih,  bolnišnicah,  domovih  za  ostarele), demokratizacija družbe idr. V teh letih je bila Družina po besedah dr. Draga Klemenčiča »kazalec svoboščin« v Sloveniji. Zaradi zavzemanja za pravice vernih v družbi je bila Družina 26. januarja 1975 celo zaplenjena.Tednik Družina in samo podjetje je sledilo razvoju novih tehničnih možnosti in spremembam na družbenem in gospodarskem področju. Pomemben preskok je tednik naredil leta 1998, ko je začel redno izhajati na 32 straneh in v barvah. Širiti se je začela tudi mreža dopisnikov iz župnij, ki so poročali o dogajanju na župnijah. Na ta način je Družina postala tudi svojevrsten medij, ki je beležil ne le verske in duhovne, ampak tudi kulturne, zgodovinske in umetniške dogodke. V tem pogledu je Družina pomemben vir za mnoge ustanove od arhivov do raznih inštitutov. Tedniku so se kmalu pridružile številne priloge.

Nove, digitalne platforme ponujajo še več možnosti za posredovanje vsebin. Tako poti do novih bralcev odpira spletna stran https://si.aleteia.org/, ki objavlja v sedmih jezikih. V prenovi je tudi spletna stran http://www.druzina.si, ki bo še bolj povezala  novo generacijo zvestih bralcev Družine. Z novimi multimedijskimi kanali: video vsebinami in zvočnimi oddajami bodo vsebine tednika Družina in drugih publikacij predstavili tudi mlajšim bralcem, poslušalcem in gledalcem. Tako je pri Družini nastalo novo multimedijsko uredništvo in oddaja Refektor, ki pripravlja pogovore o družbi, duhovnosti in življenjskih vprašanjih. Prva oddaja je bila na YouTube kanalu Družine in na platformi za podkaste Spotify, predvajana 12. maja. Vsebine se bodo prepletale in tvorile celoto.

Besedilo, foto in video: Janez Platiše
Zgodovinski vir: Družina