ponedeljek, 13. julij 2009

Pravice iz zdravstva se ne bodo krčile

Krčenje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja niso predvidene. Največji problem za zdravstveno blagajno je plačna reforma, je v odgovoru na poslansko vprašanje opozicije zatrdil minister za zdravje Borut Miklavčič.


Z ministrovim odgovorom poslanec SDS-a France Cukjati ni bil zadovoljen, saj je menil, da njegove besede ne držijo. Opozoril je, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prejšnji teden sprejel sklepa, da se sredstva za nemedicinsko oskrbo pri zdraviliškem zdravljenju zmanjšajo s 40 na 15 odstotkov in da se odstotek cen zdravil (recepti z vmesne liste), ki se krijejo iz zdravstvenega zavarovanja, z do zdaj zagotovljene višine 25 odstotkov znižuje na 10 odstotkov.

Minister Miklavčič je pojasnil: Navedene navedbe držijo, niso pa popolne. Razlika, ki je nastala, naj bi se pokrila iz sredstev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, pri čemer naj se premije le-tega ne bi zvišale. Zatrdil je še, da se zdravstvena blagajna v tem trenutku ukvarja predvsem z vprašanjem, kako zagotoviti sredstva za povišanje plač, ki je posledica plačne reforme v javnem sektorju.