ponedeljek, 24. januar 2011

Dušana Findeisen: V čem je avtonomnost starejših?

Na dobrem obiskanem predavanju 'Posebnosti zdravljenja psihičnih težav pri starejših',ki ga je v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani imela prof.dr. Metka Budihna, organizirala pa Univerza za tretje življenjsko obdobje, skupaj z ZZZS, ki je projekt finančno podprla, je pred tem imela predavanje tudi doc. dr. Dušana Findeisen. V predavanju z naslovom 'Poti v uspešno staranje' je poudarila kako pomembna je avtonomnost starejšega človeka in razložila kdaj je starejši človek avtonomen.


.