torek, 25. januar 2011

Fakin: ZZZS je posloval bolje kot smo načrtovali

»Smo ena izmed redkih zdravstvenih zavarovalnic v Evropi, ki že šest let, nismo najemali kreditov za tekoče poslovanje«, se je pohvalil generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Samo Fakin, ki je povedal, da so izgubo v letu 2010 v višini 35,8 milijonov evrov, ki je za 18,7 milijonov manjša od načrtovane, pokril s presežki iz preteklih let. Poslovno poročilo za leto 2010 mora sprejeti še upravni odbor in skupščina zavoda.

Celotni prihodki ZZZS v lanskem letu so znašali 2.311 milijonov evrov, odhodki pa 2.346,8 milijonov. Nastala izguba znaša 35,8 milijonov evrov.Najvišji so stroški za zdravstvene storitve, ki znašajo 1.657,5 milijona evrov oziroma 70,6 odstotkov. V stroške zdravstvene storitve je vključenih tudi 217 milijonov evrov za dvig plač v zdravstvu in za odpravo nesorazmerij plač v zdravstvu. Z zdravila smo lani porabili 313 milijonov evrov, za zdravljenje v tujini 24,5 milijonov evrov, za bolniški stalež pa 222,8 milijonov evrov.

Fakin je v nadaljevanju dejal, da sedaj ni čas samo za dobičke, ampak čas za drugačne vrednote kot je še večja solidarnost in boljše sodelovanje. Povedal je tudi, da pospešeno tečejo priprave za uvedbo obnovljivega recepta v splošnih ambulantah, da bi tudi na ta način zmanjšali obisk pri splošnih zdravnikih.

Na vprašanje novinarjev ali bo kandidiral za generalnega direktorja ZZZS je odgovoril, da bo odgovoril kasneje. Janko Štok pa je dejal, da ne bo ponovno kandidiral, ker je pri prvi kandidaturi prejel 'rdeči karton'.

Novinarji, na vprašanje, kako so v letu 2010 poslovali zdravstveni domovi nismo dobili odgovora, ker še ni izračunov.
.