petek, 14. januar 2011

ZPIZ - Pomembni novi sklepi za določanje pokojnine

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je na seji, 13.1.2011 s telefoničnim načinom odločanja sprejel sklepe, ki so pomembni za priznavanje in višino nekaterih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja:

1. sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine:

Del vdovske pokojnine znaša od 1. januarja 2011 dalje največ 86,83 evrov, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine pa je lahko od 1. januarja 2011 dalje največ 1.724,41 evrov.

2. sklep o dohodkovnem cenzusu za uveljavitev varstvenega dodatka v letu 2011:

Dohodkovni cenzus za uveljavitev varstvenega dodatka v letu 2011 znaša mesečno 445,29 evrov ali letno 5.343,48 evrov na posameznega družinskega člana.

3. sklep o valorizaciji vrednosti premoženja iz prvega odstavka 9. člena Zakona o varstvenem dodatku:

Vrednost premoženja se uskladi za 1,8% in v letu 2011 znaša 24.328,10 evrov.

Obrazložitev sklepov lahko preberete tukaj:
.