petek, 01. avgust 2014

Dr. Milan Brglez, nov predsednik Državnega zbora

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je sklical prvo sejo Državnega zbora (DZ), ki se je začela v petek, 1. avgusta 2014 ob 10. uri, v veliki dvorani Državnega zbora. Za predsednika DZ je bil izvoljen dr. Milan Brglez iz Stranke Mira Cerarja. IMG_2737 Prvo sejo Državnega zbora je v skladu s Poslovnikom Državnega zbora do izvolitve njegovega predsednika vodila najstarejša poslanka Marjana Kotnik Poropat. IMG_2694 Novoizvoljene poslanke in poslance je uvodoma pozdravil dotedanji predsednik Državnega zbora Janko Veber. IMG_2699 Sledil je nagovor predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. IMG_2767 Državni zbor je na seji sprejel sklep o imenovanju predsednika in podpredsednika Mandatno-volilne komisije. Za predsednika Mandatno-volilne komisije je bil imenovan dr. Mitja Horvat (Poslanska skupina SMC, Stranka Mira Cerarja), za podpredsednika Mandatno-volilne komisije pa Ivan Hršak (Poslanska skupina DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije). IMG_2742 Mandatno-volilna komisija je predlagala Državnemu zboru, da na podlagi 7. člena Zakona o poslancih in 13. člena Poslovnika Državnega zbora sprejme sklep, da se potrdijo mandati vsem poslankam in poslancem Državnega zbora, izvoljenim na predčasnih volitvah 13. 7. 2014, po seznamu izvoljenih kandidatk za poslanke in kandidatov za poslance, ki je sestavni del poročila Mandatno-volilne komisije. IMG_2751 Poročilo Mandatno-volilne komisije je bilo na seji Državnega zbora v celoti sprejeto in s tem so bili potrjeni mandati vseh 90-ih poslank in poslancev. Skladno s prvim odstavkom 199. člena Poslovnika Državnega zbora je skupina poslancev Mira Cerarja s prvopodpisanim poslancem dr. Mirom Cerarjem za predsednika Državnega zbora predlagala poslanca dr. Milana Brgleza.
Na podlagi izida tajnega glasovanja je bil dr. Milan Brglez z večino glasov vseh poslancev izvoljen za predsednika Državnega zbora.

Besedilo in foto: Janez Platiše Vir: DZ