sobota, 12. november 2016

Na Mirni slovesno proslavili 200 let šolstva

Mirna na Dolenjskem, 11.11. 2016 – Na Mirni so se na slovesni prireditvi sprehodili skozi dve stoletji šolstva na Mirni. Zgodovinska dejstva so prepletli s pesmijo, plesom in skeči. Slavnostni govornik je bil mag. Gregor Mohorčič, generalni direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo.


„Malo pokrajin se lahko pohvali z 200 let šolstva – Mirnska dolina je ena izmed takih. Tudi kar nekaj takih je na Dolenjskem. Kar pomeni vztrajanje pri nekih tradicijah, pri vrednotah in tistem temelju, da je znanje ena izmed pomembnih vrednot,“ je poudaril generalni direktor Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo mag. Gregor Mohorčič, ki je v svojem govoru obiskovalcem dodal še, da je šola, ki v nekem okolju deluje neprekinjeno 200 let, lahko le odlična šola.Zgodovinski viri z začetka 20. stoletja in razpoložljiva literatura kot leto ustanovitve šole na Mirni navajajo leto 1816, tabelarični šolski izkazi iz leta 1815 pa dokazujejo, da je šola delovala že spomladi 1815. Ob ustanovitvi je bila enorazredna, pouk je bil v mežnariji pri župnišču, danes mirnsko osnovno šolo v sodobno opremljeni stavbi v središču kraja obiskuje 236 otrok, pod okriljem šole pa sta že več kot 45 let tudi vrtec in šola s prilagojenim programom. V vrtec Deteljica je vključenih 125 otrok, v program šole s prilagojenim programom pa 36 otrok.Tudi mirnska osnovna šola se srečuje s podobnimi težavami kot druge v Sloveniji, pri čemer ravnateljica Anica Marinčič izpostavlja normative, predvsem preveliko število učencev v prvem razredu, ki v osnovno šolo stopijo z zelo različnim predznanjem, zato je delo učiteljev, kako uskladiti te razlike, zelo zahtevno. Prav tako je težavna tudi zaposlitev odsotnega sodelavca. A kljub temu na tekmovanjih iz znanja in športa dosegajo izjemne uspehe, zaradi katerih je šola prepoznavna v širšem slovenskem prostoru.„Poleg te vizije biti kakovostni, dobri, uspešni, imamo tudi namen še naprej trdno graditi medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje in delati na strpnosti, na dobrih medsebojnih odnosih, uvajati v izobraževanje novosti iz vseh strok, posameznih predmetnih področij in tudi na prej tesno sodelovati s krajem, torej z Občino Mirna, ki nam nudi v tem trenutku veliko podporo. Vemo, verjamemo, upamo, da bo tako tudi v prihodnje,“ pravi ravnateljica Osnovne šole Mirna Anica Marinčič.„Dobro sodelovanje z osnovno šolo pelje k razvoju ne samo občine, ampak tudi k razvoju osnovnošolskega izobraževanja in od tega imamo vsi več,“ je prepričan župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Na prireditvi, ki jo je zasnovala Petra Vidmar, povezovala pa Simona Koščak, so sodelovali otroci in vzgojiteljice iz vrtca Deteljica, učenci in učitelji Osnovne šole Mirna, učenci in učiteljice Osnovne šole s prilagojenim programom Mirna ter učenci in učitelji Glasbene šole Trebnje. V priprave na dogodek in snovanje posameznih enot so se po potrebi vključevali tudi drugi delavci šole in nekateri ostali Mirnčani. Prireditev je omogočila Občina Mirna.Ob tej priložnosti so v športni dvorani, ki je bila včeraj ponovno polna obiskovalcev, pripravili tudi priložnostno razstavo o šolstvu na Mirni, predstavili pa so tudi knjigo 200 let šolstva na Mirni, ki jo je na podlagi zgodovinskih dejstev pripravila profesorica zgodovine Petra Vidmar, pri urejanju in jezikovnem pregledu pa je sodeloval profesor slovenskega jezika na tukajšnji osnovni šoli Ivan Gregorčič.

FOTO PROJEKCIJA FOTOGRAFIJ. FOTO LAPEGO.