petek, 30. junij 2017

Nagrada Državljan Evrope programu Starejši za starejše ZDUS

Evropski parlament je nagrado Državljan Evrope za leto 2017 podelil programu Starejši za starejše, ki poteka v koordinaciji Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS). Slavnostna podelitev je bila petek, 30.6.2017, ob 11. uri Hiši EU na Dunajski 20 v Ljubljani. Nagrado je Janezu Sušniku, predsedniku ZDUS, ki sta ga spremljala Mateja Kožuh, ki je avtorica projekta in Rožca Šonc,ki je vodja programa, podelil Klemen Žumer, vodja EU pisarne v Sloveniji.V kratkem zahvalnem nagovoru je Janez Sušnik med drugim dejal, da ta nagrada ni njegovo delo, ker je premalo časa predsednik, ampak delo Mateje Kožuh, prejšnje predsednice ZDUS in njene ekipe s prostovoljci. Prav zato predlagam, da se osrednjega dogodka za vse nagrajence, ki bo 11. in 12. oktobra 2017 v Bruslju udeleži Mateja Kožuh.

Zvezo društev upokojencev Slovenije sta za prejem nagrade predlagala evropska poslanca Ivo Vajgl (Alde) in Igor Šoltes (Zeleni).Program medsebojne pomoči starejših za višjo kakovost življenja doma »Starejši za starejše« predstavlja izjemen primer dobre prakse na področju prostovoljstva, ki omogoča bolj kakovostno in neodvisno življenje starejših. Skozi prizadevanja za boljše razumevanje in razvoj kulture sodelovanja med generacijami pa odseva pomembne evropske vrednote prostovoljstva humanitarizma, solidarnosti, povezanosti, vzajemnega razumevanja in sočutja.Program v sedanji obliki teče od leta 2004, izvajajo pa ga že v 298 društvih upokojencev in 13 pokrajinskih zvezah. Po podatkih ZDUS-a so prostovoljci v 11 letih opravili približno 6,5 milijona ur prostovoljskega dela ali več kot 700.000 obiskov starejših. Pomagali so skoraj 160.000 ljudem, starejšim od 69 let.