ponedeljek, 26. junij 2017

Nesprejemljiva stališča in predlogi ZDUS-a za spremembe zdravstvenega varstva

Ljubljana, 26.6.2017 - Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc se je danes s sodelavci udeležila javne predstavitve stališč in predlogov Zveze društev upokojencev Slovenije glede potrebnih sprememb v sistemu zdravstvenega varstva in okrogle mize o izzivih v zdravstvu. V ospredju so bila vprašanja razmejevanja javnega in zasebnega zdravstva, avtonomija in vloga zdravstvene blagajne, odnosi med ZZZS in izvajalci zdravstvenih storitev in možnostih za dodatna prostovoljna zavarovanja za nekatere zdravstvene storitve.Ministrica za zdravje je znova poudarila, da spremembe zdravstvenega sistema ohranjajo javno zdravstvo, ki bo tudi v prihodnje zagotavljalo vsem dostopen in še bolj solidaren način financiranja. Z Zakonom o zdravstveni dejavnosti bolj jasno razmejujemo javno od zasebnega zdravstva in pogoje pod katerimi Ministrstvo za zdravje podeljuje koncesije. Koncesije dej javnega zdravstvenega sistema in to takrat, ko obstoječa javno zdravstvena mreža ne more zagotavljati zadostnih zdravstvenih storitev.

Ko sem prebral stališča in predloge za spremembe v sistemu zdravstvenega varstva ekspertne skupine ZDUS za zdravje, pod katerega se niso niti podpisali z imenom in priimkom, sem bil začuden nad nekaterimi njihovimi predlogi. Imel sem občutek, da je to komisija zavarovalniškega združenja in ne komisija ZDUS-a, ki naj bi se zavzemala za čim bolj dostopno in kvalitetno zdravstveno varstvo upokojenih in starejših ljudi. Kar precej predlogov je takih, ki jih je razumeti tako kot, da se zavzemajo za dodatna komercialna zavarovanja in privatno zdravstvo.

Martin Toth član ekspertne komisije za zdravje pri ZDUS je pred kamero dejal, da naj bi ko smo v bolnišnici hrano doplačevali, tako kot je to v Nemčiji, ker to ni zdravstvena storitev in pri dem pozabil, da hrana ni samo zato, da se najemo ampak, da je tudi zdravilo in dajo uživamo zato, da živimo. Ko sem ga vprašal kako bo to plačeval upokojenec ali delavec s 500 evri pokojnine oziroma plače je dejal, da je to socialni problem in ne zdravstveni.


Po njegovem oziroma po predlogu ekspertne komisije za zdravje pri ZDUS-u naj bi sami plačevali vse storitve zobne protetike oziroma naj bi se dodatno komercialno zavarovali, čeprav vemo, da se zdravje prične v ustih. Naj spomnim, da je Martin Toth nekdanji uslužbenec ZZZS eden izmed glavnih avtorjev sedanjega slabega zobozdravstva sistema, ki je skoraj že povsem privatizirano.

Ekspertna komisija predlaga, da naj bi iz zasebnih virov plačevali neposredno ali preko komercialnih zavarovanj tudi potne stroške bolnikov, nenujne prevoze, estetske operacije, nekatere poškodbe, ki so posledica posebnih tveganj, nekatera zdravila, stroški nastanitve in prehrane med bolnišničnim in zdraviliškim zdravljenjem, nekatere pripomočke kot npr. očala. Vse to je možno le, če se na novo opredelijo pravice in storitve iz obveznega socialnega zdravstvenega zavarovanja, nekatere pravice pa se iz njega izločijo oziroma bi si jih zagotavljali posamezniki iz lastnih sredstev. Ob tem pa zapišejo: Takšna delitev pa ne sme ogroziti zdravstvene in socialne varnosti ljudi, zlasti ne socialno šibkejših in kronično bolnih oseb.Taki predlogi niso dobri ne za upokojence ne za ostale državljane in ne smejo biti sprejeti. Poleg tega so tudi v nasprotju s tem kar je rekel Janez Sušnik, predsednik ZDUS, ki je med drugim dejal: "V ZDUS pričakujemo, da bo pripravljavec zakonskih sprememb pripravil predloge, s katerimi bo ustrezno urejeno zdravstveno zavarovanje in zdravstvena dejavnost, ki bosta zagotavljala največjo možno uspešnost in učinkovitost. Ta stališča podaja ZDUS z namenom konstruktivno pomagati pripravljavcem reformnih sprememb in opozoriti na nekatere vprašanja, potrebe in pričakovanja starejše populacije naše države."

Upam, da Ministrstvo za zdravje teh predlogov ne bo upoštevalo saj so za upokojence in tudi druge državljane nesprejemljivi. Žalostno pa je da ZDUS, ki je največja upokojenska organizacija tako slabo in neodgovorno zastopa svoje članstvo in s svojimi nesprejemljivimi predlogi poslabšuje zdravstveno varstvo upokojencev in starejših. To potrjujejo predlogi ekspertne komisije za zdravstvo, ki v nobenem primeru niso sprejemljivi.

Ni komentarjev:

Objavite komentar