nedelja, 20. avgust 2017

Gib slike in glasbe – multimedijski koncert

Orkester Amadeo, ki mu dirigira Tilen Draksler bo konec avgusta imel v Kranju , Škofji Loki in Ljubljani multimedijski koncert. Kot solistka na harfi bo nastopila Urška Rihtaršič in Claire Huber, profesionalna plesalka. Ker gre za multimedijski koncert kot slikarke sodelujejo tudi Agata Pavlovec, Barbara Demšar, Barbara Kastelec, Martina Štirn, Biserka Komac.
Projekt je zasnovan v povezavi glasbe, likovne umetnosti in giba, ki skozi medsebojno interakcijo ponuja nove uvide, ne le v umetnost, temveč ponuja spodbudo za premislek o širših družbenih temah. Osnovo tako predstavlja glasba skladateljev 19. in 20. stoletja. Koncert se prične z delom češkega skladatelja Antonina Dvoraka, Serenado za godala, ki kljub svoji, na trenutke mrakobni esenci, vendarle ohranja skozi celotno delo oblak pozitivnega vzdušja.Delo francoskega skladatelja Debussyja, Sveti in posvetni plesi za godalni orkester in harfo, ponudi na drugi strani drugačne vrste intimo, saj skozi impresijo in svoj program spodbujajo vpogled v dve plati, ki sta si med seboj nasprotujoči, a ne nujno izključujoči.

Koncert bo zaokrožilo delo enega najpomembnejših skladateljev konca 19. stoletja, Siegfriedovo idilo Richarda Wagnerja. Delo je bilo napisano, kot poklon skladateljevi ženi Cosimi, v delu pa se nahajajo tudi ostale reference, ki kažejo na simbolno vrednost, ki ga je delo imelo za Wagnerja in razkriva najbolj subtilne navezave človeške notranjosti.Projekcija likovnih del slikark bo spremljala glasbeno dogajanje skozi celoten koncert in poskušala najti prave simbole znotraj glasbenih del skladateljev. Kot vrhunec interdisciplinarnosti pa bo nastop plesalke za osvetljenim platnom, ki bo preko senc in oddaljenih podob ter abstraktnega, povezala na svoj izrazen način vsebino prepleta glasbene in likovne umetnosti.

Projekt je zasnovan v povezavi glasbe, slikarske in plesne umetnosti, rdečo nit pa predstavlja ravno njihovo medsebojno dopolnjevanje in navezava med: slišanim in videnim. Tovrstna navezava dopušča veliko mero svobode in hkrati na najčudovitejše načine spodbuja poslušalčev miselni tok in njegovo lastno doživljanje dogodka.

Koncerti bodo:

29. 8. 2017 ob 20.00 Kranj, Layerjeva hiša, Tomšičeva 32
30. 8. 2017 ob 19.30 Škofja Loka, Kristalna dvorana Sokolskega doma, Mestni trg 17
31. 8. 2017 ob 20.00 Ljubljana, Narodna galerija, Prešernova cesta 24

Vstopnine ni.