sobota, 05. avgust 2017

Srečanje upokojencev Dolenjske in Bele krajine 2017

Na Jasi v Dolenjskih Toplicah se je na 15. srečanju upokojencev Dolenjske in Bele krajine zbralo okrog 1000 upokojencev, ki so prišli iz 36 društev. Glavna govornica je bila Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka Ministrstva za zdravje. V nagovoru je poudarila pomen javnega in vsem dostopnega zdravstva in poudarila. "Javno, dostopno in kakovostno zdravstvo mora biti naša skupna prioriteta." Prvim trem športno rekreativnim ekipam pa so podelili pokale v moški, ženski in skupni uvrstitvi.

Jožica Maučec Zakotnik je v nadaljevanju še dejala: "Na ministrstvu pripravljamo cel sveženj nove in prenovo stare zakonodaje, ki bo pomembno vplivala tudi na položaj starejše generacije. Predlog novega Zakona za dolgotrajno oskrbo je že pripravljen. Intenzivno ga usklajujemo z glavnimi deležniki, preden ga bomo v septembru predstavili koaliciji in nato poslali v javno razpravo. Z njim želimo spodbujati večjo samostojnost uporabnikov in pravico do izbire, okrepiti oskrbo na domu in zagotoviti večjo podporo uporabnikom, ki se bodo odločili za neformalno oskrbo, kot tudi njihovim oskrbovalcem. Vzpostavili bomo enovit in povezan sistem storitev, združili obstoječe finančne vire, zagotovili nove vire in seveda njihovo učinkovito porabo.Jeseni bomo v parlamentu nadaljevali z obravnavo novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bo pomembno prispevala k ohranitvi socialne države. Temeljni cilj je ohranitev javnega, vsem dostopnega zdravstva, ne glede na višino dohodka. Zakon bo tudi jasno določil mejo med zasebnim in javnim zdravstvom." Celoten govor lahko preberete na koncu članka."Letos je udeležba zaradi vročine malo manjša" je povedal Jože Jazbec, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine (PZDU DBK). Pohvalil se je, da se je v društvih športno rekreativna dejavnost v preteklih letih zelo razširila. Prav tako dobro teče projekt medsebojne pomoči 'Starejši za starejše' ki ga vodi Rožca Šonc, ki je predsednica DU Novo mesto. Za ta uspešen vseslovenski projekt je ZDUS prejel priznanje Državljan Evrope za leto 2017.


Vera Pečnik, podpredsednica Zveze društev upokojencev Slovenije, pa je dejala, da se je materialno stanje upokojencev letos malo izboljšalo saj sedaj kar 125 tisoč upokojencev dobiva 500 evrov pokojnine. Prej so prejemali manj. Poudarila je: "Uspeli in dosegli smo, da je z zakonom določeno, da tisti, ki imajo polno pokojninsko dobo, ne morejo imeti manj kot 500 evrov pokojnine. To je bil največji absurd, da je človek delal 40 let in imel 420 evrov pokojnine. Zavzemamo se, da bi bil odstotek obračuna oziroma začetek izračuna pokojninske osnove nekoliko višji. Želimo si, da bil 65 odstotkov, oziroma najmanj 60 odstotkov od osnove, a težava je še vedno pri upokojencih, ki nimajo polne pokojninske dobe, ali so bili predčasno invalidsko upokojeni."


Srečanja so se kot gosteje udeležili tudi Jože Muhvič, župan Občine Dolenjske Toplice, Andrej Božič, Jani Kramar Terme Dolenjske Toplice in Nina Golob, direktorica Hotela Delfin Izola.V kulturno zabavnem sporedu je sodelovala znana in priljubljena pevka ljudskih pesmi Marjetka Popovski, folklorna skupina DU Črnomelj, Mažoretke iz Novega mesta in trio Hit.


Podelili pa so tudi pokale prvim trem ekipam v ženski in moški konkurenci ter skupni uvrstitvi na 42. ŠIU Dolenjske in Bele krajine.

ŽENSKE
1. mesto članice DU Kočevje
2. mesto članice DU Novo mesto
3. mesto so zasedle članice DU Črnomelj

MOŠKI
1. mesto člani DU Novo mesto
2. mesto člani DU Mirna
3. mesto osvojili člani DU Kočevje


SKUPNA UVRSTITEV
1. mesto DU Novo mesto
2. mesto DU Mirna
3. mesto je zasedlo DU Kočevje

-------------------------------------------------------------------------

Spoštovani

gospod Jože Jazbec, Predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine,
Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS,
gospod Jože Muhič, župan dolenjskih Toplic,
spoštovane dame, cenjeni gospodje,

Vesela sem, da sem danes z vami na 15. srečanju upokojencev Pokrajinske zveze društev Dolenjske in Bele krajine. Naj vam najprej čestitam za organizacijo dogodka in uresničevanje programov, ki so namenjeni izboljšanju položaja upokojencev.

Zdravje je pomemben dejavnik razvoja družbe in močno vpliva na položaj posameznika v družbi. Podaljševanje zdravih let življenja vpliva na izboljšanje blaginje vseh generacij in hkrati zmanjšuje izdatke za zdravstvo.

Zato smo na Ministrstvu za zdravje pripravili Nacionalni plan zdravstvenega varstva 2016 -2025 z geslom Skupaj za družbo zdravja, ki jo je Državni zbor potrdil lani. V njej smo začrtali skupne usmeritve, ki jih je dolžna uveljavljati prav vsaka politika in ki krepijo javno, dostopno in kakovostno zdravstvo. To so: krepitev zdravja čez celotno življenjsko obdobje in zmanjševanje neenakosti v zdravju, čim bolj kakovostna zdravstvena oskrba, pravično in vzdržno financiranje ter povečanje uspešnosti zdravstvenega sistema. V planu oziroma resoluciji smo se zavezali, da bomo bolj povezali zdravstvene in socialne storitve, preoblikovali dopolnilno zdravstveno zavarovanje in zagotovili dodatne finančne vire tako za zdravstvo kot tudi za dolgotrajno oskrbo.

Na ministrstvu pripravljamo cel sveženj nove in prenovo stare zakonodaje, ki bo pomembno vplivala tudi na položaj starejše generacije. Predlog novega Zakona za dolgotrajno oskrbo je že pripravljen. Intenzivno ga usklajujemo z glavnimi deležniki, preden ga bomo v septembru predstavili koaliciji in nato poslali v javno razpravo. Z njim želimo spodbujati večjo samostojnost uporabnikov in pravico do izbire, okrepiti oskrbo na domu in zagotoviti večjo podporo uporabnikom, ki se bodo odločili za neformalno oskrbo, kot tudi njihovim oskrbovalcem. Vzpostavili bomo enovit in povezan sistem storitev, združili obstoječe finančne vire, zagotovili nove vire in seveda njihovo učinkovito porabo.

Jeseni bomo v parlamentu nadaljevali z obravnavo novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bo pomembno prispevala k ohranitvi socialne države. Temeljni cilj je ohranitev javnega, vsem dostopnega zdravstva, ne glede na višino dohodka. Zakon bo tudi jasno določil mejo med zasebnim in javnim zdravstvom.

Prav tako bo jeseni v drugem branju v Državnem zboru tudi predlog novele Zakona o pacientovih pravicah. Novela prinaša bolj pregledno in pravično vodenje čakalnih dob, kar bo onemogočilo preskakovanje, hkrati pa tudi več obveznosti za paciente. S tem ukrepom bo v zdravstvenih zavodih manj odpadlih terminov, kar se dogaja, ker se pacienti pravočasno ne odjavijo na preglede, če se jih ne morejo udeležit.

Julija je Državni zbor že sprejel novelo Zakona o zdravniški službi. S to novelo po več letih financiranje izobraževanja zdravstvenih delavcev prenašamo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja nazaj na državni proračun. Sredstva v zdravstveni blagajni bodo znova namenjena samo zdravstvenim storitvam in s tem skrajševanju čakalnih dob. Letos imamo tako na voljo dodatnih 23 milijonov evrov, v letu 2018 40 milijonov evrov, leta 2019 60 milijonov evrov in leta 2020 80 milijonov evrov.

Da bom še bolj razumljiva, samo letošnjih dodatnih 23 milijonov pomeni: 4532 endoprotez kolka ali 6534 operacij Hrbtenice ali 5757 perkutnih posegov na srcu, srčnih zaklopkah ali 6008 operacij raka prostate. Za skrajševanje čakalnih dob je vlada namenila v posebnem programu še dodatnih 36 milijonov evrov za letos in prihodnje leto.

Na koncu pa moram poudariti, da smo pripravili tudi nov predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zdaj ga usklajujemo s finančnim ministrstvom. Mnogim je najbrž znano, da s tem zakonom preoblikujemo sedanje dopolnilno zavarovanje, ki ga vsi plačujemo v enakem znesku, ne glede na višino dohodka. Po novem bodo vsi prispevki za zdravje odvisni od finančnega stanja zavarovanca, kar pomeni nižji znesek za večino upokojencev. Spreminjamo tudi organizacijo in vodenje zdravstvene blagajne, pri čemer bomo zagotovili ustrezno zastopanost upokojencev v svetu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki bo nadomestil dosedanje skupščino.

Za sprejem in uvajanje zakonskih sprememb potrebujemo vaše spremembe. Javno, dostopno in kakovostno zdravstvo mora biti naša skupna prioriteta.
Ministrstvo za zdravje pa omogoča za starejšo populacijo tudi kvalitetne preventivne programe, ki pomembno vplivajo na kvaliteto življenja in zdravje ljudi, vendar le, če se ljudje vključujejo v preventivne programe. Eden najpomembnejših je Program Svit, ki je namenjen moškim in ženskam v starosti od 50 do 74 let za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. V programu smo v preteklih 8 letih odkrili okrog 30 000 predrakavih sprememb in več kot 2700 rakov debelega črevesa in danke. Predrakave spremembe gastroenterologi med kolonoskopijo odstranijo, kar je vplivalo na manjše število novih rakov. V Svitu se odkrivajo v 70% raki v zgodnji fazi razvoja, ko onkološko zdravljenje ni potrebno. S Programom Svit lahko ohranimo 200 življenj na leto in zmanjšamo število novih primerov za 300 primerov.

Odzivnost v Program Svit še ni zadovoljiva, saj se testira le 60% tistih, ki jim je program namenjen. Moški se odzivajo v Program Svit v manjšem deležu kot ženske, čeprav je rak debelega črevesa in danke pri moških večji problem. Pozivamo vse, ki prejmejo vabilo v Program Svit, da opravijo testiranje in če je potrebno, tudi kolonoskopijo. Program Svit vam lahko reši življenje.

Hvala.

Maučec Zakotnik, Državna sekretarka