petek, 26. julij 2019

Višina izplačila letnega dodatka upokojencem v letu 2019

Letni dodatek za leto 2019 bo ZPIZ večini upokojencem izplačal skupaj z julijskimi pokojninami 31. julija 2019.


Uživalcem pokojnin bo letni dodatek v letu 2019 izplačan v naslednjih zneskih:

višina pokojnine
znesek letnega dodatka
do 470,00 EUR
437,00 EUR
od 470,01 EUR do 570,00 EUR
297,00 EUR
od 570,01 EUR do 670,00 EUR
237,00 EUR
od 670,01 EUR do 810,00 EUR
187,00 EUR
nad 810,00 EUR
127,00 EUR   

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, in sicer v naslednjih zneskih:

višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja 
znesek letnega dodatka
do 670,00 EUR
237,00 EUR
od 670,01 EUR do 810,00 EUR
187,00 EUR
nad 810,00 EUR
127,00 EUR