torek, 05. maj 2020

Teden cvička in Trebanjski koš 2020 zaradi epidemije odpadeta

Trebnje, 5.5.2020 – Dolenjski vinogradniki in Občina Trebnje sporočata, da 48. Tedna cvička in 32. Trebanjskega koša s srečanjem upokojencev Dolenjske in Bele krajine 12. in 13. junij epidemije in ukrepov koronavirusa v letošnjem letu v Trebnjem ne bo. Na jesen pa so prestavili 53. Tabora likovnih samorastnikov Trebnje. Slavnostno sejo za občinski praznik Občine Trebnje načrtujejo 22. junija. V Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske si prizadevajo za izvedbo ocenjevanja vin v okviru 48. Tedna cvička, katerega planirajo izvesti skupaj z Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto. Ocenjujejo, da bi se ob sproščanju ukrepov le to lahko izvedlo do sredine meseca junija.

Vinogradniki Dolenjske želijo organizirati tudi dogodek zaprtega tipa, kot srečanje vinogradnikov Dolenjske, kjer bi podelili priznanja vinogradnikom za ocenjena vina v okviru 48. Tedna cvička ter razglasili letošnjega kralja cvička, 22. cvičkovo princeso in ambasadorja cvička za leto 2020. Občina Trebnje v juniju praznuje svoj občinski praznik. Slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje bomo izvedli, v kolikor bo zaradi ukrepov, ki bodo v veljavi, to možno. Slavnostna seja Občinskega sveta se načrtuje za 22. junij.