četrtek, 29. december 2011

V Ljubljani nove cene mestnega prometa


Novi ceni vrednostne vozovnice in terminske splošne vozovnice, ki ju je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na 11. seji, 28. novembra 2011,  stopita v veljavo 1.1.2102. Na isti dan bosta ukinjeni splošna kombinirana in upokojenska kombinirana vozovnica, ter komercialni popust na kombinirane šolske vozovnice.

Po novem bo cena vrednostne vozovnice znašala 1,20€. Za to ceno lahko potniki potujejo v mreži linij mestnega potniškega prometa 90 min, vključno s prestopanjem. 1,20€ bo po novem tudi plačilo z mobilnim telefonom, ki sicer omogoča potovanje na avtobusu brez prestopanja.

Cena terminske (mesečne) splošne vozovnice bo 37€. Ostale cene terminskih (mesečnih) vozovnic – šolske (17€),  upokojenske (20€), za brezposelne (17€) in prenosne (42€) – bodo ostale nespremenjene. Prav tako ostaja cena letne prenosne terminske vozovnice (420€) kot do sedaj.

Z novim letom bosta ukinjeni splošna kombinirana in upokojenska kombinirana vozovnica, ter komercialni popust za prevoz v mestnem potniškem prometu, ki so ga lahko do sedaj uveljavljali imetniki kombiniranih šolskih vozovnic. Le teh je bilo v lanskem letu 750.

Omenjene spremembe pričnejo veljati v nedeljo, 1.1.2012. Opremljanje postajališč in avtobusov z novimi ceniki bo potekalo med 2. in 6. januarjem.