torek, 23. oktober 2012

Člani sveta ZPIZ menijo, da je pokojninska reforma nujna

Člani sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) so obravnavali predlog pokojninske reforme in ugotovili, da je reforma nujno potrebna. Poleg tega so, menili, da bo kmalu potrebna nova reforma. Nekateri člani sveta, ki so predstavniki socialnih partnerjev pa so zagovarjali njihova znana stališča. 
Predsednica sveta ZPIZ Anka Tominšek, sicer predstavnica upokojencev, politike in socialne partnerje sprašuje, koliko časa bo še potrebno za sprejetje rešitev, ki bodo sprejemljive za večino prebivalstva. Pozvala jih je, da naj nekatere določbe iz predloga popravijo, da bodo bolj razumljive. Izpostavila je določbe valorizacijskih količnikov. "Kdo to razume?!" je povprašala. Kritična je bila tudi do tega, da pri delu posebne delovne skupine Ekonomsko-socialnega sveta za pripravo reforme ne sodelujejo strokovnjaki pokojninskega zavoda. "Nerazumljivo je, da se strokovnjake iz ZPIZ-a podcenjuje," je menila.Glede razmerja med številom zavarovancev in upokojencev pa je poudarila, da se je razmerje v času od začetka pogajanj o reformi, ki je bila na referendumu lani zavrnjena poslabšalo. Kar se tiče problema konkurenčnosti pa je dejala:"To se le popularizira, naredi se pa ničesar." Podobno je menil tudi generalni direktor ZPIZ-a Marijan Papež, ki je ocenil, da reformo potrebujemo. "A krvavo potrebujemo tudi delovna mesta," je poudaril.Slovenska tiskovna agencija poroča, da je predstavnica delodajalcev Tatjana Čerin menila, da predlagana reforma premalo posega na področja, kot so prostovoljno pokojninsko zavarovanje in poklicno ter invalidsko zavarovanje. "Osebno menim, da bomo čez dve do tri leta znova sedeli za mizo in govorili o novih spremembah pokojninske zakonodaje," je sklenila."Člani sveta, ki so predstavniki sindikatov, so opozarjali, da bo višina pokojnin v prehodnem obdobju nižje tudi do 10 odstotkov. Na ministrstvu za delo pa pravijo, da pokojnine po prehodnem obdobju ne bodo nižje, toda celotna reforma glede na to, da bodo kmalu potrebne nove spremembe, zajema samo prehodno obdobje, je opozoril Vladimir Tkalec.Reforma, o kateri se socialni partnerji še pogajajo, naj bi po prizadevanjih vlade začela veljati v začetku prihodnjega leta.